Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Kvinnofridscentrum skulle ge bättre stöd till utsatta

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Region Dalarna har en viktig funktion att fylla i arbetet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och det finns ett stort utrymme för utveckling inom området. Foto: Arkiv

Bild: Arkivbild

Annons

Under mandatperioden har den S-ledda regeringen gått fram med ett flertal straffskärpningar kopplat till mäns våld mot kvinnor. I december 2021 presenterades ett ytterligare åtgärdsprogram med 99 punkter för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer. Att frågan om mäns våld mot kvinnor fått ett större fokus på nationell nivå är välkommet, men insatser behövs även göras på både regional och kommunal nivå.

Under mandatperioden har Socialdemokraterna i Region Dalarna lagt fram förslag om att bygga upp ett Kvinnofridscentrum inom ramen för regionens verksamhet. Vi menar att Region Dalarna har en viktig funktion att fylla i arbetet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och det finns ett stort utrymme för utveckling inom området. Hälso- och sjukvården tillsammans med tandvården är ofta de första insatser som någon söker sig till när hen är utsatt för våld i nära relation. För att ge ett så bra bemötande och omhändertagande som möjligt behöver kunskapen inom verksamheterna gällande den här typen av frågor ständigt utvecklas.

Annons

Annons

Beklagligt nog valde den borgerliga majoriteten att inte bifalla förslaget. Vår idé med centret var att det skulle vara ett kompetenscentrum som förutom kunskapsutveckling i den egna organisationen även skulle kunna samordna kommunerna, hälso- och sjukvården, Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen. Vidare skulle ett regionalt kvinnofridscentrum kunna driva utvecklingsprojekt och sprida kunskap som leder till bättre stöd och bättre bemötande för patienter som blivit utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp.

En annan viktig del i arbetet med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är det som sker ute i kommunerna. Under pandemin har många kvinnojourer i Dalarnas kommuner vittnat om en kraftig ökning av kontakter. Kvinnojourernas långsiktiga finansiering är en viktig fråga där kommuner med fördel kan upprätta så kallade idéburet offentligt partnerskap vilket gör samverkan för bägge parter enklare och mer långsiktig. Det är även viktigt att kommunerna upprättar konkreta handlingsplaner för hur den egna verksamheten ska arbeta och att dessa planer regelbundet följs upp så att kompletterande nödvändiga beslut kan tas.

Genom att göra detta så tror vi att vi kommer en bit på väg för att skapa mer trygghet för våldsutsatta kvinnor. Mäns våld mot kvinnor får aldrig ”bli vardag” och accepteras. Kampen fortsätter. Vi slutar inte förrän alla i Dalarna lever fritt från våld.

Elin Norén (S)

regionrådskandidat

Liza Lundberg (S)

kommunalrådskandidat från Falun

Maria Strömkvist (S)

riksdagsledamot i Justitieutskottet

Annons

Annons

Till toppen av sidan