Annons

Annons

Annons

Annons

Avesta

Insändare
Utmattad personal efter införsel av "hälsoschema"

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Medborgerlig samling Avesta anser att Avesta kommun ska avbryta arbetsmetoden med hälsoscheman.

Bild: TT

Annons

För åtta månader sedan införde Omsorgsverksamhetens ledning i Avesta –mot personalens protester - ett nytt arbetsschema: “Hälsoschemat”. Det ersatte, på påstådd forskningsmässig grund, ett mångårigt utprövat och etablerat arbetssätt.

Resultatet blev starkt uttröttade medarbetare där den nya arbetssituationens stress gav upphov till stark oro, depression, försämrad koncentrationsförmåga, irritation och trötthet, ett tillstånd som kallas utmattningssyndrom. Den kontinuerliga stressen ger här varierande grader av hjärnskador där sviterna kan vara mångåriga, ledande till nedsatt arbetsförmåga, helt eller delvis. Självfallet drabbar det också brukarna som förlorar den kvalitet och kontinuitet i omhändertagandet man har rätt att förvänta sig och där de ej har möjlighet att direkt diskutera detta med verksamhetens ledning.

Annons

Annons

Medarbetarna har ett flertal gånger tagit upp det oacceptabla med sin arbetsledning som hänvisat till metodens “vetenskapliga förankring”, ett påstående som helt saknar grund. Man har markerat att det är för arbetstagarnas “bästa” och att alternativet för den enskilde är arbetsbyte, söka nytt arbete eller avsluta sin anställning.

Efter sju månader med hälsoschemat har 44 personer lämnat sin tjänst i sjukskrivning, omplacering eller avslut

Bemötandet har präglats av ohörsamhet och ignorans. Efter sju månader med hälsoschemat har 44 personer lämnat sin tjänst i sjukskrivning, omplacering eller avslut. Siffran är djupt alarmerande.

Jonne Lindroth, företagsläkare med omfattande erfarenhet av möten med och rehabilitering av personer med svåra utmattningssyndrom, finner kommunens åtgärder djupt klandervärda. Man har i sin okunnighet introducerat en kraftfull skadefaktor som drabbat individer och brukare svårt. Man har introducerat kortare arbetspass med förkortad mellanliggande arbetsvila där återhämtningsbehov ignorerats.

Hälsoschemat innebär arbetsinsats utanför ordinarie arbetsplats. Insatser för att täcka sjukfrånvaro minskar ytterligare möjligheten till återhämtning. Insatser av fristående, ej arbetsgivarbunden företagshälsovård och rehabiliteringsprogram verkar saknas. Medborgerlig Samling Avesta kräver att man vid införande av nya arbetsmetoder utför lagstadgad konsekvensanalys och utvärdering syftande till att minimera skadeeffekter och möjliggöra förbättring Arbetsmiljö-och Arbetstidslagen och tillhörande förordningar styr hur en god arbetsmiljö skall utformas.

Annons

Annons

Att införa en metod med stora, sjukdomsframkallande skadeverkningar är ett lagbrott. Medborgerlig samling Avesta förväntar sig därför att kommunen avbryter arbetsmetoden, att beslutande politiker aktivt arbetar för att arbetsledningen lyssnar till sina medarbetare. Detta kan ge insikter som kan tillföra både medarbetare och brukare nytta

Jonne Lindroth

Inger Mattsson

Fredrik Pettersson

Sven Åke Pettersson

Ulf Lahti

Rolf Hallgren

Medborgerlig samling Avesta

Annons

Annons

Till toppen av sidan