Annons

Annons

Annons

Minnesord: Hans Fernkvist till minne

Text: 

Hans Fernkvist, Uddevalla, har avlidit vid 85 års ålder. Under hela perioden från 1970- till 2000-tal var Fernkvist en ledande profil när det gäller skolutvecklingen i Borlänge. Han hade en rad centrala ansvarsposter inom skolförvaltningen och verkade bland annat som skolchef under många år.

Fernkvist började sin bana som ledare inom skolväsendet i Borlänge i en tid då en framtidsinriktad förnyelse var nödvändig. Engagemanget var brett. Det gällde allt från skolmateriel, pedagogik, lokaler, personalfrågor, samverkan med andra kommuner, men fram för allt grundtemat ”En skola för alla”. Han ville verkligen att skolan skulle vara en plats som skulle ge alla elever bra förutsättningar för framtiden. Fernkvist blickade mot den skolpolitiska horisonten, men glömde aldrig de detaljer som var nödvändiga för att visionerna skulle kunna förverkligas.

Annons

Annons

Under många år arbetade Fernkvist aktivt med att utveckla den kommunala vuxenutbildningen. Han såg den som en viktig plattform för att människor senare i livet skulle kunna byta yrkesbana alternativt höja sin formella kompetens. Hans engagemang blev vida uppmärksammat och Borlänge ansågs nationellt att ligga i framkant på detta område. Det var en förmån att få samverka med Fernkvist. Han var konsekvent, drivande och pålitlig. Sina djupa kunskaper i kombination med en demokratisk folkbildningssyn gjorde att begrepp som rättvisa och jämlikhet var levande i hans praktiska arbete. Det var inte bara ord utan syftade ytterst till att i praktiska resultat på bredden skapa goda förutsättningar för att höja människors kunskap. Skolan var i hans tänkande grunden för ett bra samhällsbygge. Därför drev han också hårt skolans intressen när den kommunala budgeten skulle fördelas. Han var i sanning en verklig eldsjäl på skolans område. Det gjorde honom också till en lokal skolpolitisk reformator. Hans gärning inom Borlänges skolväsende bidrog starkt till att göra tillvaron bättre för många människor både kort- och långsiktigt.

Vi ska minnas Hans Fernkvist för hans gedigna insats och engagemang i Borlänges skolväsende.

Peter Hultqvist

Lars Eric Hammarqvist

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan