Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Socialdemokrater förslår avgiftsfria bussturer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en väl utbyggd kollektivtrafik finns möjligheter att förenkla människors vardag och att utveckla regionen. Genom att möjliggöra pendling till arbete och studier, stimulera turistnäringen, kulturbesök och andra fritidsaktiviteter är kollektivtrafiken även en viktig del i att skapa möjligheter och sammanhållning. Särskilt viktig är kollektivtrafiken för de som själva – av olika skäl – inte får köra bil, vi tänker framför allt på våra unga och våra äldre.

För en ung person som inte har råd att ta körkort kan en väl utbyggd kollektivtrafik vara avgörande för huruvida hen kan få ett sommarjobb eller annan anställning. För många av våra äldre medborgare så kan en sviktande hälsa vara orsaken till att transport med den egna bilen inte längre är aktuellt. Då kan en väl utbyggd kollektivtrafik vara avgörande för huruvida man kan fortsätta leva ett socialt aktivt liv eller drabbas av ensamhet.

Annons

Annons

Vi Socialdemokrater föreslår därför ett avgiftsfritt sommarlovskort för alla unga mellan 12-19 år och att vi inför avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under icke-rusningstrafik.

Julia Johansson (S), ordförande SSU Dalarna.

Bild: Torbjörn Granling

Utvecklingen i vårt län går fort – nya företag startas upp och flera offentliga inrättningar öppnas. Men kollektivtrafiken hänger inte alltid med – stora arbetsgivare saknar möjligheter för sina anställda att ta buss eller tåg till jobbet.

Linjerna planeras idag av Region Dalarna, som i sin tur köper utförandet av flera olika bolag. Detta skapar många gånger administrativa tvister om avtal, viten, ansvar och ekonomi, när fokus i stället borde vara att utveckla trafiken för länets befolkning.

Abbe Ronsten (S), regionfullmäktigekandidat.

Bild: Martin Lindström

För att få mer rådighet över trafiken vill vi Socialdemokrater utreda möjligheterna att ta över hela eller delar av kollektivtrafiken i egen regi. Vi kommer då kunna ha större kontroll på kostnadsutvecklingen, ta ansvar för arbetsmiljön för de anställda, men också ha bättre möjligheter att ställa om när samhället förändras, oavsett om det handlar om nyetableringar eller samhällskriser.

Annons

Annons

Marcus Kock är toppkandidat för Socialdemokraterna i Vansbro till höstens val. Foto: (S) i Vansbro

Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Kollektivtrafiken är en viktig del i att bygga ett samhälle starkt, hållbart och tillgängligt.

Abbe Ronsten (S), regionfullmäktigekandidat

Marcus Kock (S), kommunalrådskandidat i Vansbro

Julia Johansson (S), ordförande SSU Dalarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan