Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Samhällsplaneringen har nedmonterats i sina beståndsdelar

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bostadsbrist. Foto: Foto: Jessica Gow

Annons

I den historiska backspegeln kan jag konstatera att linje 2 i kärnkraftsomröstningen 1980 var ett välbalanserat val. Devisen ”Avveckla kärnkraften – men med förnuft”. Det oförnuftiga har uppstått tiden efter omröstningen.

Jag tänker på detta när jag i Dala-Demokraten den 31 juli läser debattartikeln ”Riksdagspartierna måste ta ansvar för elsystemets utveckling”. Det tog inte många år efter 1980 års omröstning innan hela samhällsplaneringen började demonteras ned i sina beståndsdelar.

Exempelvis lades den statliga myndigheten Statens planverk ner. En myndighet som hade långsiktig hushållning med mark, vatten och energi som huvudsakligt uppdrag. Tyvärr fick Boverket, planverkets arvtagare, inte ansvar för denna centrala helhetsplanering.

Annons

Annons

Konsekvenserna blev många där ett av de allvarligaste är debaclet med våra 16 miljökvalitetsmål, som beslutades av Sveriges riksdag 1999. Vi har nått ett av sexton till målåret 2020.

En annan avveckling som vi nu lider av från denna tid är nedläggningen av Bostadsdepartementet 1991. Nu är det i princip bostadsbrist i alla Sveriges 290 kommuner, där ingen ljusning syns vid horisonten.

Att som professor Filip Johnsson, professor i Elenergisystem och programchef Mistra Electrification, Chalmers med flera undertecknare av debattartikeln okritiskt ställa upp på industrins behov av ”massvis” av vindkraft, som är billigast, går snabbt att bygga ut och kan pressa elpriset” är magstarkt.

Utifrån en egen utredning på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket kan jag konstatera att naturkostnaderna är enorma respektive inte ens är ordentligt utredda. Framför allt gäller detta markbaserad vindkraft som vi främst analyserade. Det är inte bara exploateringen i Amazonas som sakta men säkert gjort att regnskogen nu inte längre anses vara en koldioxidsänka utan det motsatta.

Även det svenska skogslandskapet håller på att förlora sin förmåga att uppta koldioxid, vid sidan av att allt fler arter håller på att utrotas för den biologiska mångfalden, våra ekosystemtjänster och vår natur. Det är väl i naturen som de nya vindkraftverken ska placeras?

Annons

Sen har vi det demokratiska och planeringsmässiga perspektivet. Utan ett ledarskap i omställningen av Sverige - som i dagsläget saknar ett solidariskt moment - kommer vi inte att lyckas. Många i samhället vill till exempel att vi ska köra över den lokala demokratin som ännu råder i kommunerna för att få fram fossilfri el. Planeringsmässigt står vi nu också både inför en brist på vatten och en brist på energi där båda problemen hamnar i knät på vanliga medborgare och konsumenter. Hade vi behållit den världsunika samhällsplaneringen hade vi inte behövt hamna här.

Ulf Svensson, civilekonom och tidigare forskare på Chalmers Arkitektur. Har utrett den storskaliga utbyggnaden av vindkraft med fokus på transport- och logistikfrågor tillsammans med tekn.dr. Matts Lundin på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket.

Annons

Annons

Till toppen av sidan