Annons

Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Fler elbilar och Norge leder den utvecklingen

Laddbara bilar i Norge och Sverige

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Elbil laddar på laddstolpe. Foto: Henrik Montgomery / TT.

Annons

Ökningen av koldioxid i atmosfären till följd av förbränning av fossila bränslen har orsakat en växthuseffekt. Det gäller att hejda den. Tecken tyder tyvärr på att det är bråttom eftersom den globala uppvärmningen ser ut att gå fortare än beräknat.

En process är i alla fall igång på flera områden, som el- och energiförsörjning, transportsystem, tillverkningsprocesser och en del till. Frågan är om det är tillräckligt och görs i den takt som behövs.

Ett område är transportsektorn. Den har delar som flyg, tåg, fartyg, bussar, lastbilar, bilar. Flyget har omnämnts en del. Begreppet flygskam kom för några år sedan kopplat till flygresande som borde undvikas för att minska utsläpp av koldioxid.

Tåg ses som ett bra sätt att resa som ger små utsläpp av koldioxid. Men det är i Sverige där nästan all tågtrafik är elektrifierad. I flera länder orsakar tågtrafiken utsläpp av koldioxid eftersom tågen har lok som går på diesel.

Annons

Annons

Tekniken har en central roll när fossildrivna tekniska system ska ersättas med främst eldrivna. Och det finns flera sorters energikällor som kan ge el, som vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft men även vätgas.

Japan har valt att basera eldrift på vätgas som en del i sin gröna omställning. Det ger inga utsläpp av koldioxid om vätgasen görs genom delning av vattenmolekyler till väte (och syre) genom att tillföra förnyelsebar energi från solkraft, vindkraft, vattenkraft eller vågkraft.

I Europa och Sverige används inte vätgas i någon större grad, allmänt eller för bilar. För bilar är det främst elbilar som är alternativet att ersätta bilar drivna av bensin eller diesel, som fasas ut.

Norge har legat långt fram gällande det i flera år och nu har en hög andel helt eldrivna bilar och hybrider (delvis eldrift) bland de nya (sålda, registrerade) bilarna. Andelen bilar som kan gå på el stiger i Norges bilpark.

Under 2021 nyregistrerades mest bilar någonsin i Norge, drygt 176 000. Nästan två tredjedelar (64,5 procent) var eldrivna, 113 700 stycken. Av norska bilparken på 2,8 miljoner (registrerade) bilar är nästan en femtedel, drygt en halv miljon, eldrivna helt eller delvis.

Cirka 100 000 bensin- eller dieseldrivna bilar togs ur bruk i Norge 2021. De skrotades. Norge är alltså ett land där de eldrivna bilarna ökar snabbt, nya bilar och totalt. Flera av de senaste månaderna har andelen av de nyregistrerade bilarna i Norge som är (helt) eldrivna varit 75 till 80 procent.

Annons

I EU-länderna går det långsammare med elbilarna än i Norge, men de blir fler. Under 2021 var drygt nio procent av EU-ländernas nya bilar elbilar (enbart el). Flest var de i Nederländerna med 20 procent, följt av Sverige med 19 procent och Österrike med 14 procent.

Annons

Laddhybrider drivs delvis av el. Andelen av dem bland de nya bilarna är ungefär lika stor som elbilar i många EU-länder. I Sverige 2021 var de 26 procent. Totalt blev det 45 procent av nya bilarna i Sverige som helt eller delvis var eldrivna.

I Danmark och Finland var nya laddhybrider runt 21 procent 2021. Bilar med eldrift ökar och bensin- och dieseldrivna bilar som är äldre avvecklas. Takten är hög i Norge. Sverige närmar sig Norges takt.

Gällande bilar sker alltså en grön omställning i Sverige och Norge. I båda inverkar även politiska styrmedel för det. I Sverige finns ett system med bonus för nya eldrivna bilar

I Sverige var hälften av de nyregistrerade bilarna i början av 2022 elbilar eller laddbara (hybrider). Det är över 10 000 el- eller laddbara bilar på en månad som januari då nästan 22 000 bilar registrerades totalt. I december 2021 nyregistrerades högst andel laddbara bilar, eldrivna och hybrider, dittills med 61 procent av nyregistreringarna.

För årets första fyra månader registrerades drygt 78 000 nya bilar. Drygt en fjärdedel av dem var renodlade elbilar, drygt 22 000. Sverige, med dubbelt så stor bilmarknad som Norge, närmar sig antalet nya elbilar i Norge i årstakt, runt 100 000, men med ungefär ett års fördröjning. Takten i ökning av antalet elbilar i totala bilparken i Sverige är en fördubbling på ett år, från 69 000 i mars 2021 till 142 000 i mars i år.

Annons

Frågan är om det går tillräckligt snabbt i ljuset av växthuseffekten. Åtgärder på fler områden behövs, som att fasa ur fossilkraft gällande fartyg, lastbilar, tåg (andra länder än Sverige där diesellokstågen är fler) på transportområdet. I Sverige skrotas cirka 170 000 bilar per år, nästan dubbelt så många som i Norge. Nästan alla av dem har drivits på bensin eller diesel.

Annons

Gällande bilar sker alltså en grön omställning i Sverige och Norge. I båda inverkar även politiska styrmedel för det. I Sverige finns ett system med bonus för nya eldrivna bilar som i år året ut är på upp till 70 000 kronor för bilar som från 1 juli kostar upp till 700 000 kronor. Bonusen blir dock lägre, 50 000 kronor, för 2023.

Och det är en malusdel med bland annat höjd skatt de första tre åren för bilar som släpper ut mycket koldioxid. Systemet bonusmalus för bilar hade i början av 2022 ett underskott på tre miljarder kronor, men tillförs 3,9 miljarder kronor i årets budget för att bli mer i balans.

Annons

Annons

Till toppen av sidan