Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Insändare
Är psykiatrin verklighetsstyrd?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Psykiatrin, är den verklighets- och kunskapsstyrd - eller ideologiskt ursäktad?

Den accelererande psykiska ohälsan har blivit ett stort samhällsproblem som ingen längre kan blunda för. Effekterna kan följas i hela Dalarnas län där personer med drogrelaterade problem och psykiska sjukdomar belastar en psykiatrisk öppen- och slutenvård, som är starkt underdimensionerad.

Psykiatrin, är den verklighets- och kunskapsstyrd - eller ideologiskt ursäktad?

Bild: Christian Larsen

Effekterna kan följas i hela Dalarnas län där personer med drogrelaterade problem och psykiska sjukdomar belastar en psykiatrisk öppen- och slutenvård, som är starkt underdimensionerad

Annons

Annons

Det råder brist på personal, sjuksköterskor och läkare. Vårdplatserna i vid Säters sjukhus har minskat från 66 till 45. Arbetsmiljön blir allt mer stressbelastad, vilket drabbar både patienter och personal, vilket försvårar rekrytering. Man rapporterar även om svårigheter att finna eftervårdsplats i perifera specialiserade boenden för kroniskt sjuka.

Att psykiatrin sedan länge utsatts för besparingar är välbekant. Detta har medfört ökande kunskapsluckor liksom nedprioritering av offensivt förebyggande fältarbete. Behoven av bred orsaksbeskrivande forskning med fokus på förebyggande åtgärder samt klinisk praktik är mycket stort. Insatsen bör också syfta till att med ett bredare perspektiv förklara de psykiatriska sjukdomarnas uppkomstmekanismer.

Brister i samhällsstruktur och verksamhetsstyrning bör identifieras. En god arbetsmiljö, väl fungerande arbetslokaler, sammanhållna vårdkedjor där eftervård, kommunala aktörer liksom frivilliga organisationer är viktiga länkar i ett gott nätverk. Kliniken är del av och resurs för samhället.

Psykiatrins problem är komplexa. Att engagera berörda aktörer, inkluderande anhöriga och patientföreningar, kan stärka det förebyggande arbetet. Medborgerlig Samling vill verka för ett samhälle där hopp, tillit, kompetens och verklighetsbaserade visioner blir den ryggrad som leder utvecklingen i rätt riktning.

Annons

Att förstärka och möjliggöra psykiatrisk verksamhetsrelaterad forskning kan främja verksamhetens måluppfyllelser samt öka intresset för en yrkesbana inom specialiteten.

Annons

Medborgerlig Samling Dalarna

Katarina Gustavsson

undersköterska

Jonne Lindroth

läkare

Båda kandiderar till regionfullmäktige

Katarina Gustavsson, undersköterska.

Bild: Rebecca Öhlin

Jonne Lindroth, läkare. Foto: arkiv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan