Annons

Annons

Annons

Debatt
Båda regeringsalternativen saknar klimatambitioner

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi är djupt inne i en akut klimatkris som riskerar att radikalt förändra livsvillkoren på vår planet och måste göra allt vi kan för att ställa om. Samtidigt blir allt fler medvetna om den påverkan deras investeringar har på klimatet och vill styra mot mer hållbara alternativ.

Det är oroväckande att klimatet hamnat så långt ner på agendan i höstens riksdagsval för flertalet av riksdagens partier. Foto: TT

För att belysa vikten av hållbara investeringar för att klara klimatmålen ställde Klimataktion frågor om detta i en enkät till våra riksdagspartier i maj i år. Slutsatserna av svaren från de politiska partierna tyder på att det inte finns någon ambition att på bred front nå målen om ett fossilfritt samhälle till 2045. Viljan saknas att skapa de förutsättningar som krävs för att gynna hållbara investeringar.

Annons

Annons

Endast MP, C och V är tydliga i sina svar i att de anser det viktigt med systemförändringar och hållbarhetskriterier inom bland annat pensionssystemet, för att uppnå klimatmålen. M, KD och SD är å sin sida tydliga åt andra hållet. De anser att det är upp till varje enskilt pensionsbolag att besluta om eventuella hållbarhetskriterier – med andra ord att marknaden ska styra. Detsamma svarar L men menar också att det i vissa fall trots allt krävs övergripande hållbarhetskriterier.

Däremot svarade S överraskande ”Nej” på frågor huruvida AP-fonder, tjänstepensioner och pensionsbolag ska styras mot hållbara investeringar. S hamnar därför betydligt närmare M, KD och SD än V, MP och C i sin uppfattning.

S har tydligt deklarerat att klimatet är ett av deras tre prioriterade områden för 2022. Trots detta vill de inte att hållbara alternativ ska vara förvalda i pensionerna utan att god avkastning alltid ska vara det övergripande målet. Med liknande resonemang vill de inte heller införa krav på att AP-fonderna ska avinvestera fossilt innehav eller att det ska vara lagkrav på hållbarhetskriterier vid upphandling av fondvalen i tjänstepensionen. Endast hållbarhetskrav vid offentlig upphandling är de positiva till.

Vi ser speciellt med växande oro på hur både S och M nedprioriterar frågan om investeringar i förnyelsebar energi som leder till ett hållbart samhälle

Annons

Klimatpolitiska rådet framhåller i sin granskning 2022 att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås. Dagens samlade politik räcker inte till för att vi ska nå klimatmålet 2045 och omställningen måste accelerera. De skriver:

Annons

“Att såväl offentliga som privata investeringar inriktas mot fossilfria lösningar är avgörande för omställningen. Det ställer krav på politiken att rikta offentliga investeringar rätt och bidra till goda förutsättningar för privata investeringar”.

Utifrån sina svar verkar dock varken S eller M, de två partier som tävlar om att leda en kommande regering, hålla med Klimatpolitiska rådet i hur omställningen ska genomföras. Partierna vill från politiskt håll inte vara med och driva på för en hållbar klimatomställning inom pensionsområdet.

Det är oroväckande att klimatet hamnat så långt ner på agendan i höstens riksdagsval för flertalet av riksdagens partier. Vi ser speciellt med växande oro på hur både S och M nedprioriterar frågan om investeringar i förnyelsebar energi som leder till ett hållbart samhälle.

Vi uppmanar de regeringsbildande partierna att våga tänka långsiktigt för att vi ska säkerställa en hållbar utveckling av vårt samhälle som gynnar alla samhällsgrupper. Vill inte S och M vara med och driva på för en hållbar och säker framtid i vårt samhälle?

Pia Björstrand

Talesperson Klimataktion

Erika Bjureby

Sverigechef Greenpeace

Anders Wijkman

Hedersordförande Club of Rome

Sasja Beslik

Investeringschef NextGen ESG Japan

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan