Annons

Annons

Annons

Insändare
Om Kristdemokraterna, abort och homosexuella

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jag är aktiv KD-politiker och detta är min uppfattning gällande frågor som abort och homosexuellas rättigheter.

Kristdemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen där kvinnan själv har rätt att besluta om hon vill göra abort till och med graviditetsvecka 18, och att det därefter är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om tillstånd för abort. Kristdemokraterna menar att samhället ska arbeta förebyggande och ge stöd för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter.

Annons

Annons

Jag är aktiv medlem i KD och bestört över att några medlemmar har uttryckt sina personliga ställningstaganden och åsikter gentemot Kristdemokraternas grundregel och norm

Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer. Bästa möjliga hjälp ska erbjudas så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter hindrar en kvinna att fullfölja sin graviditet. Vi vill också att kommuner och regioner ska satsa mer på stödjande och förebyggande verksamhet, såsom ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa.

Kristdemokraternas politik rörande hbtq-personer utgår från att varje person är unik och oersättlig. Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet.

Våld, diskriminering och uttalanden som kränker hbtq-personers människovärde strider mot vår ideologi.

Jag är aktiv medlem i KD och bestört över att några medlemmar har uttryckt sina personliga ställningstaganden och åsikter gentemot Kristdemokraternas grundregel och norm gällande dessa frågor.

Vi är ett mycket populärt parti bland folk. Därför förklarade jag här KD:s åsikter om abort och homosexuella.

Annons

Mänskliga rättigheter är väldigt viktiga för mig, alla människor är födda fria med lika värde och rättigheter. Det spelar ingen roll vilket land människor kommer från, kultur och sammanhang. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla.

Siamak Lotfiani (KD)

Siamak Lotfiani (KD).

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan