Annons

Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratisk

Göran Greider
Ska personkemin fälla utslaget i regionen?

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Rätt många väljare i Dalarna har nog bittert ångrat att de 2018 röstade bort det s-ledda styret i regionen. På annat sätt kan man knappast tolka det resultatet av regionvalet som nu avtecknar sig: Socialdemokraterna gör i det närmaste ett kanonval, i alla fall om man ska använda Sebastian Karlbergs ordval. Partiet går fram med över fyra procentenheter och kommer att på ett eller annat sätt åter ta över i region Dalarna.

Missnöjet med vården har varit utbrett de senaste åren – och i ärlighetens namn har det varit det väldigt länge, inte minst efter den stora åtstramning som ägde rum 2015.

Själv hoppas jag trots allt på ett samstyre mellan Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det vore visserligen mandatmässigt inte lika starkt som ett samarbete där moderaterna ingår och Vänsterpartiet skippas. Men jag tror att Vänsterpartiet behövs där för att stoppa Centerns eventuella krav på fortsatt marknadfiering av vården.

Annons

Annons

Elin Norén blickar mot framtiden!

Bild: Felicia Askbrink

Signalerna som hela tiden under de fyra år som gått har varit påfallande nyliberala från styret: Det var privatiseringar det sittande styret ville ha, av ambulanser och av BUP, och samtidigt fanns där en ovilja att använda de pengar som staten skickat regionen, i synnerhet under Coronakrisen.

Jag tror att de där signalerna inte gått hem hos Dalarnas befolkning. Särskilt i ett geografiskt stort län, med mycket glesbygd, passar privata lösningar ännu sämre än vanligt. Marknaden har alltid en tendens att stanna där det finns folk som kan betala. Och även om regionalpolitik inte alltid når fram till väljarna – många tror att det är socialministern som enväldigt styr vården – så har nog de pigga ledande gestalterna i socialdemokratin nått fram, inte minst den alltid lika pålästa Elin Norén.

Men det samarbete som fick heta Dalasamverkan har, med Ulf Bergs enkla sammanfattning, nu gått i graven. Miljöpartiet åker ur, när de inte klamrar sig över treprocentsspärren. Jag kan inte annat än glädja mig åt det, trots att jag verkligen uppskattar Miljöpartiet på riksnivå. Regionalt i Dalarna valde partiet att gå med borgerligheten och det funkar helt enkelt inte ihop med en miljöpartistisk väljarkår som har sina värderingar mer vänsterut.

Annons

Den stora frågan är nu: Hur ska det nya styret se ut? Mycket trassel skymtar längs varje väg som ett nytt styre väljer. Bara en sådan sak som personkemin – och här tänker jag på en Ulf Berg som inte alltid uppträtt som en gentleman mot sina motståndare – kan ju faktiskt sätta käppar i hjulet för ett samarbete mellan socialdemokraten Elin Norén och moderaten Ulf Berg.

Annons

Och hur ska ett påfallande nyliberalt Centerparti under Sofia Jarls ledning kunna samsas med en socialdemokrati som drar åt ett annat håll? Vänsterpartiet har i sin tur gått tillbaka och får ett sämre resultat än förra valet, vilket nog gör det svårare för Patrik Liljeglöd att påverka politiken. Enbart socialdemokrater och vänsterpartister räcker hursomhelst inte för att fixa en majoritet av de 83 ledamöterna i fullmäktige.

Så vad göra? Det glädjande är i alla fall att inget av de borgerliga partierna vill stödja sig på Sverigedemokraterna, som gick fram i valet. All heder åt den hållningen.

Själv hoppas jag trots allt på ett samstyre mellan Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Ett sådant samarbete är visserligen mandatmässigt inte lika starkt som ett samarbete där moderaterna ingår och Vänsterpartiet skippas. Men jag tror att Vänsterpartiet behövs där för att stoppa Centerns eventuella krav på fortsatt marknadfiering av vården.

Knepigt blir det hursomhelst. Den stora jokern framöver, kanske redan när senhösten kommer men säkerligen nästa år, är de rejält sämre tider som med all sannolikhet väntar. Risken är stor att en ny högerblocksregering i syfte att klara av sina skattesänkningar kommer att vara långt mindre generösa mot offentlig sektor.

Annons

En vård som redan är underbemannad – läs t ex DD:s reportage om förlossningsvården i Dalarna – riskerar ju att verkligen tvingas ner på knäna. Den onda cirkeln med otillräckliga satsningar/nedskärningar och därmed samtidigt ökade svårigheter att rekrytera kompetent personal kan bli oerhört kännbar.

Jag bjuder gärna på en devis som borde spikas upp som riktmärke i alla välfärdssammanhang, även i Dalarnas regionpolitik. Den uppmanar till att alltid lyssna på de fackliga organisationerna och jag skriver ut den med versaler:

DET SOM ÄR BRA FÖR VÄLFÄRDSARBETARNA ÄR BRA OCKSÅ FÖR PATIENTERNA!

Högerblocket tar makten på regeringsnivå. Men i regionen visar socialdemokratin att den ännu är vital. Jag gläder mig.

Annons

Annons

Till toppen av sidan