Annons

Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratisk

Göran Greider
Riksbanken förvärrar en kommande krigsvinter

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Någonstans på vägarna i Jämtland slog vi på radion och hörde att Riksbanken kraftigt höjer styrräntan. Jag tänkte faktiskt att jag skulle minnas platsen och tidpunkten - därför att Riksbankens åtstramning kan vara just den åtgärd som på allvar fördjupar den ekonomiska kris som redan är på väg. Höstsolen lyste på en klar och helt molnfri himmel och det vackra landskapet såg så löftesrikt ut. Som en kontrast till Riksbankschefens ord som strömmade ur radion.

Riksbankens kraftiga höjning av styrräntan ger mest intryck av en panikåtgärd för att rädda ansiktet på en mäktig och alldeles för ärevördig institution i svensk ekonomi. På vanligt folks bekostnad.

Annons

Riksbankschef Stefan Ingves. Han vill rädda ansiktet på Riksbanken, men på bekostnad av vanligt folks levnadsstandard.

Bild: TT

Annons

Det finns verkligen en risk att det blir en vargavinter, eller krigsvinter, som väntar, även om de där orden naturligtivs är överdrivna. Men det är den här kombinationen: För det första en ekonomi som nu kommer att bromsa in på grund av denna räntehöjning och med all sannolikhet kommande sådana, för det andra stigande matpriser och elpriser och för det tredje en högerregering som knappast lär låta bli att spara på social välfärd och trygghetssystem när krisen slår till.

Det kan komma att bli riktigt tufft för många människor med små marginaler framåt senvintern och våren.

Riksbankens tvära kast från extrem lågräntepolitik till dessa snabbt höjda styrräntor gör det svårt för människor att hinna anpassa sig. I efterhand är det förstås lätt att vara efterklok, men Riksbanken, som ska ha expertisen i sådana här frågor, borde naturligtvis i så fall genomfört sina räntehöjningar tidigare och i långsammare tempo.

Men nu verkar den ha fått panik, i synnerhet som andra riksbanker i världen går samma väg som ofelbart kommer att sluta i en åtstramad ekonomi. En ond cirkel startar. Folk sparar för att klara ekonomin och när breda befolkningsskikt blir mer sparsamma minskar ekonomin och alla blir fattigare. Självklar, men tyvärr bortglömd keyenesianism.

Inflationsspöket har mycket länge varit utraderat i svensk ekonomi. Men när detta spöke äntrar scenen vaknar uppenbarligen alla panikkänslor till liv. Och jag måste säga att det är smått stötande att höra Stefan Ingves med nästan förnöjd röst säga att arbetslösheten kommer att öka framöver. Inflationsbekämpning blir snabbt ett heligt korståg där frågor om välfärd och sysselsättning plötsligt betyder mycket litet. Den kraftiga höjningen av styrräntan ger mest intryck av en panikåtgärd för att rädda ansiktet på en mäktig och alldeles för ärevördig institution i svensk ekonomi. På vanligt folks bekostnad.

Annons

Annons

Samtidigt är det oklart om prisökningarna verkligen kommer att kunna stävjas med dessa räntehöjningar. Att priserna rakat i höjden beror till största delen på faktorer som inte har med svensk ekonomi i sig att göra - såväl bensinpriser som elpriser har sin rot i det krig som Ryssland bedriver. Löneökningarna i Sverige är små - bara ett par procent - och inte inflationsdrivande samtidigt som arbetslösheten redan är hög.

En sjuprocentig arbetslöshet - det Sverige har nu - skulle för några årtionden sedan ha räknats som massarbetslöshet, men vi har vant oss vid att blunda för det.

Jag tror att Riksbanken begår ett misstag, i panik, med denna kraftiga räntehöjning. Den riskerar att förvärra det som redan kallats för en bister krigsvinster. Och samtidigt ör en regering på väg att bildas som förmodligen blir väldigt instabil och kanske inte ens överlever den kris som väntar.

Stor ovisshet - under en vacker molnfri himmel.

Annons

Annons

Till toppen av sidan