Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratisk

Göran Greider
Brev till ledarsidan och svar från Greider: ”Tyvärr har systemet ett inbyggt fel!”

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Göran Greider har en mycket tänkvärd ledare den 25 oktober där han skriver om Ropen på Civilisationskritik och Elin Wägner. Civilisationer kommer ju och går, och frågan är vilka lagar som styr.

För att få ett något annorlunda perspektiv på problemet, skulle jag vilja använda begreppet BÄRKRAFT. Det används inom biologin för att beskriva upp och nedgång av antalet individer i en population.

Vår västerländska kultur som kännetecknas av kapitalism, miljöförstöring och dekadens, kommer liksom Egypten, Rom och Maya att så småningom att gå under. Bärkraften för vår västerländska civilisation håller på att bli negativ.

Annons

En stubbe med bärkraft! Foto: Göran Greider.

Annons

Konstigt nog är det nästan ingen som inser att vi människor också är levande organismer. Även vi styrs av samma naturlagar som rådjur och talgoxar, men då måste vi tittar ut från vår civilisationsbubbla, och börja fundera på vad bärkraft är för något.

Bärkraften för ett mänskligt samhälle kan delas in i tre områden, ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Dom är sammanlänkade och kraftigt beroende av varandra.

Den ekologiska balansen påverkas på många sätt, av förbränningen av fossila bränslen som ger utsläpp av koldioxid, som ökar växthuseffekten, som gör att jordens medeltemperatur stiger för varje år. Balansen i jordens naturliga ekosystem påverkas i en allt snabbare takt. Några av följderna av detta är enorma bränder som ödelägger stora områden. Polarisarna smälter och haven stiger. Allt kraftigare orkaner sveper bort bebyggelse i utsatta lägen. Stora områden blir obeboeliga.

Kapitalismen är det ekonomiska system som effektivt varit med att bygga upp det välstånd som vi har idag. Tyvärr har systemet ett inbyggt fel. Systemet kräver nämligen ständig tillväxt. Jordens bärkraft klarar inte av detta i längden. Vi tar helt enkelt ut mer naturresurser, än vad som förnyas.

Dag Sebastian Ahlander har skrivit en fantastiskt intressant bok som heter Romarrikets undergång. Det är mycket där, som liknar den situation som vi har just nu i västerlandet. Det var bla miljöförstöring, religion och dekadens som fick romarriket att falla sönder.

Annons

Idag har ju vi den nya religionen Trumpismen som vägrar tro på vetenskapen. I Sverige har vi fått in ett populistiskt parti i riksdagen, vars sociala kraft grundar sig på missnöje. Alla problem beror på invandrarna. Elsa Widding, SD, står i talarstolen och förnekar vetenskapliga fakta om klimatkrisen.

Annons

England har nu en tredje premiärminister på kort tid. En fick avgå på grund av festande under coronan och nästa hade en så oansvarig ekonomisk politik att landet höll på att gå mot konkurs. Det är några exempel på vår nutida dekadens.

När den totala bärkraften blir negativ, spricker civilisationsbubblan och då kommer samma naturlagar att gälla för människorna, som för alla andra levande organismer. Ukraina är det senaste exemplet.

Tyvärr saknas enhet för storheten bärkraft, så därför finns inget mätetal som kan redovisas. Det får bli uppskattningar som naturligtvis, hela tiden, kan ifrågasättas. Förslagsvis kan vi sätta bärkraften till noll när antalet individer i den aktuella populationen är oförändrad, och när antalet ökar är bärkraften positiv.

Vår västerländska kultur som kännetecknas av kapitalism, miljöförstöring och dekadens, kommer liksom Egypten, Rom och Maya att så småningom att gå under. Bärkraften för vår västerländska civilisation håller på att bli negativ.

Mänskliga populationer kommer emellertid att överleva och skapa nya kulturer. Vi kan ju redan nu börja skapa det nya postkapitalistiska samhället som bygger på en hållbar livsstil.

Annons

Stig Johansson

Svar: Jag tror ju, som du, att de långa, civilisationskritiska perspektiven är helt nödvändiga. Tyvärr försvinner de hela tiden ur debatten, särskilt under valrörelser och budgettider. Det är ju bland annat därför världen står och stampar på samma fläck - eller klimatmässigt till och med försämras år för år trots alla deklarationer - när det gäller att skapa ett uthålligt samhälle. Klimattoppmötet i Egypten har få några stora förhoppningar om.

Bärkraften för vår civilisation, den industrikapitalistiska, är som du skriver verkligen negativ. Det förödande krig och de upprustningar av militären vi nu överallt ser kommer ofelbart att minska bärkraften. Jag brukar säga att om fem tio år kommer Europa att stå där med helt överdimensionerade försvarsmakter, uppblåsta av resurser som borde gått till grön omställning.

Annons

I det berömda Tidöavtalet förekommer ordet ”hållbart” således enbart när det handlar om de fyra partiernas utsikter att kunna samarbeta!

Elin Wägners väckarklocka. Foto: Göran Greider

I det berömda Tidöavtalet förekommer ordet ”hållbart” således enbart när det handlar om de fyra partiernas utsikter att kunna samarbeta! Svensk utrikespolitik går för tillfället allt den förmår för att knäböja inför den turkiska halvdiktaturen. Att ödmjukt knäböja inför naturens obevekliga lagar, som precis som du skriver verkar också inom oss själva i våra egna kroppar, förekommer knappt aldrig.

Men det jag märkt är att väldigt många människor har ett intresse för att fundera över vad som i grunden är fel i det rådande världssystemet. Men det är som om åsiktskorridorens dörrar är stängda inifrån och nycklarna nedsmälta till vapen.

Göran Greider

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan