Annons

Annons

Annons

Krisen i Borlänges äldreomsorg

Insändare
Om krisen i Borlänges äldreomsorg: "Nu får det vara nog!"

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Återigen får man läsa om vanvård, försumlighet och bristande omtanke inom åldringsvården i Borlänge kommun. Det är inte första gången, Gång på gång vittnar anhöriga om hur deras nära och kära blir behandlade och trots att media uppmärksammat händelserna vid flera tillfällen händer ingenting.

Redan för fyra år sedan var jag en av dessa anhöriga som larmade om stora problem i både omvårdnad och bemötande av en kär förälder. Tog upp problemen både muntligt och i brev till kommunen, men möttes av standardsvaret ”vi är tacksamma för att vi får synpunkter från våra kommuninvånare”.

Annons

Insändarskribenten anmälde brister i vården för fyra år sedan och menar att det fortfarande inte har skett någon förändring. Foto: Fredrik Sandberg /TT

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Mina skrämmande upplevelser av vården i Borlänge togs, tillsammans med andra anhörigas vittnesmål, även upp i lokalpressen. Utan resultat. Anmälde då bristerna till IVO. Sedan verkar inget ha hänt.

Under de år som gått har jag vid flera tillfällen fått höra från andra hur illa deras anhöriga blivit behandlade och att bemötandet inte blivit bättre. Mina ”problem” handlade till största delen om korttidsboendet Nyhöjden och där vittnar flera om att situationen inte förändrats mycket sedan 2018. Det borde ha stängts för länge sedan! Det som mest skrämmer är när man nu läser att samma chefer fortfarande är kvar, chefer som borde ta sitt ansvar och sluta efter alla deras misslyckanden. Det gäller samtliga ansvariga inom kommunen! ”Vi kan inte kommentera”, det är ett bra mantra att gömma sig bakom.

Vågar man bli gammal i Borlänge?

F.d anhörig

SVAR DIREKT
Jag tar signaler om att saker och ting inte står rätt till på allra största allvar. Jag träffar regelbundet anhöriga och personal för att ta del av deras upplevelser och synpunkter. Det är inte sant att ”inget har hänt”, det är istället så att det har hänt och händer massor. 

Självklart ska man våga bli gammal i Borlänge, det ämnar jag själv att bli

Vi jobbar löpande med kompetensutvecklingen bland våra anställda. Nu tas det dessutom fram en förstärkt introduktion för medarbetare med möjlighet att träna mer på olika omvårdnadsmoment.
Ett kompetensutvecklingsprogram är på gång, med förslag till utvecklingssteg i olika yrkesgrupper samt en rutin för att säkra upp att alla får rätt utbildning, detta gäller oavsett anställningsform. Vi undersöker även möjligheterna att på andra sätt stärka kvaliteten. Vi i omsorgsnämnden följer upp enskilda avvikelser när dessa rapporteras in och genomför dessutom en genomlysning av hela äldreomsorgen i Borlänge kommun för att göra de förändringar som behövs på övergripande nivå. En internutredning genomfördes senast i somras efter de brister som då framkom.

Annons

Annons

De förändringar som vi nu gör ska göras i tät dialog med fackförbunden, detta för att vara lyhörda gentemot personalen och regelbundet ta in deras synpunkter. Detta förändringsarbete kräver tålamod och enträget arbete. För att säkerställa god kvalitet, kontinuitet för våra brukare och hålla nere antalet timvikarier så är det också helt avgörande att vi är en attraktiv arbetsgivare. Fler unga behöver söka vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och fler behöver se omsorgsyrket som ett förstahandsalternativ. Detta är en fråga som ligger högt upp på vår agenda och som vi aldrig får släppa. Självklart ska man våga bli gammal i Borlänge, det ämnar jag själv att bli.

Anita Nordström (S)

omsorgsnämndens ordförande i Borlänge

Anita Nordström (S), Omsorgsnämndens ordförande i Borlänge. Foto: Arkiv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan