Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Debatt
Fem miljoner - till ny pappersprodukt eller hjälp på riktigt?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I den nya majoritetens budgetförslag kan vi se att fem miljoner ämnar avsättas för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Vi kunde också tidigare se i den överskådliga presentation av S och M:s gemensamma politik framåt, att de vill se att en handlingsplan tas fram för området.

Vi välkomnar att medel avsätts på ett tydligt och riktat sätt för detta område. Den 9 september i år gav dåvarande kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C) i uppdrag till kommundirektören att utföra en översyn och samordning av insatser mot våld i nära relationer. Det som enligt uppdragsskrivelsen förväntas framgå av uppdraget är ett berett underlag för beslut om det fortsatta arbetet framåt med att stärka kommunens förståelse, förebyggande arbete och insatser - rörande våld i nära relationer för kommunpersonalen såväl som medborgarna.

Annons

Annons

C-politikerna vill se en pott ur vilken alla kommunens verksamheter ska kunna äska medel för att göra förvaltningsspecifika insatser som främjar det förebyggande arbetet.

Bild: Christian Larsen

Och det känns tacknämligt att även det nya styret nu signalerat att även de ser vikten i att fortsätta arbetet mot detta meningslösa våld. Under första kvartalet 2023 ska detta uppdrag avrapporteras för första gången

Som grund för uppdraget ligger en väl genomarbetad tjänsteskrivelse som tar fasta på det förebyggande arbetet som behöver ske. Från varningssignalsnivå, som att upptäcka kontrollerande beteende, till rena stödinsatser som akutboenden och det vidriga eftervåldet. Fokuset finns även på kommunens egna anställda ur flera perspektiv – inte som annars vanligast är, på förvaltningar med socialt fokus. Dels hur man hjälper medborgare som lever med våld, men också de egna anställda – en mycket viktig grupp. Samt mycket annat förstås.

Det är verkligen glädjande att fem miljoner nu avsätts för att möta de ökade volymer som vi tyvärr kan se finns, och vi förutsätter att det därmed inte göra avkall på det långsiktiga strategiska arbete som alltså i september inleddes. Detta för att det förebyggande arbetet, samt kännedom och motarbete mot eftervåldet, till slut ska genomsyra hela kommunkoncernen.

Vi behöver tänka på såväl det faktiska behovet som finns idag, samtidigt som resultatet av uppdraget om Översyn och samordning av insatser mot våld i nära relationer, KS0405/22 får visa hur det mer långsiktiga och förebyggande arbetet framåt bör formas.

Annons

Ska vi på riktigt främja förebyggande insatser som genomsyrar hela kommunorganisationen, kan även en öronmärkt pott vara på sin plats

Annons

Alltså, jättebra med volymökningsmedel på fem miljoner, men ska vi på riktigt främja förebyggande insatser som genomsyrar hela kommunorganisationen, kan även en öronmärkt pott vara på sin plats. En pott ur vilken alla kommunens verksamheter ska kunna äska medel för att göra förvaltningsspecifika insatser som främjar det förebyggande arbetet. Exempelvis utbildning/fortbildning av personal, politiker, chefer, elever, och liknande, med fokus på hur man ser tidiga signaler på de olika slagen av våld, och VAD man sedan i sin tur gör när man sett signalerna, är ett bra sätt att börja.

(Vill någon ytterligare förkovra sig i ovan nämnda tjänsteskrivelse så är diarienumret KS0405/22)

Linda Haglund (C)

Vice ordförande Dalarnas Centerkvinnor / ersättare Kommunfullmäktige Falun

Susanne Höglund (C)

Ledamot Dalarnas Centerkvinnor / ersättare Kommunfullmäktige Falun

Susanne Martinsson (C)

Oppositionsråd, Falun

Samt övriga i Centerpartiet Faluns kommunfullmäktigegrupp:

Elisabeth Rooth Eriksson (C), ledamot

Jenny Drugge (C), ledamot

Fredrik Adolphson (C), ledamot

Daniel Drugge (C), ledamot

Göte Persson (C), ersättare

Jon Bylund (C), ersättare

Jonas Grenfeldt (C), ledamot

Camilla Andersson Sparring (C), ledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan