Annons

Annons

Annons

Säter

Läsartext
Brott mot äldre och bussresor var ämnen på PRO Säters möte

Detta är en läsartext.

I ruggigt novemberväder och vinterns första halka, samlades ett sjuttiotal medlemmar i PRO Säter den 23 november till ett ovanligt välbesökt månadsmöte. Många ville höra kommunpolisen Erik Gatu informera om sitt jobb och om hur brott kan motverkas. Likaså om Dalatrafik om hur vi kan resa med deras hjälp.

Det blev ett välbesökt möte när PRO Säter fick information om hur man kan motverka brott, samt information om resor med Dalatrafik. Foto: Håkan Karlsson

Erik Gatu berättade att han har uppdraget att vara polisens representant i Gagnef, Säter och Borlänge enligt de medborgarlöften som gäller och som i korthet går ut på att i samarbete med kommunerna skapa en trygg miljö, så långt möjligt fri från brott.

Annons

I Erik Gatus arbetsuppgifter ingår bland annat att medverka i arbetet för att ge ungdomar i oroande sammanhang hjälp att finna en bra framtid, att informera om brottsfaror och att medverka till brottsförebyggande åtgärder.

Annons

Säter lider inte av omfattande brottslighet, men olika tillgreppsbrott och bedrägeribrott förekommer. Inbrottsstöld är ett brott som effektivt kan motverkas av grannsamverkansgrupper. Samverkan innefattar att aktivt observera okända personer i område eller hyreshus, att söka kontakt med dessa personer, att hjälpa bortresta med bevakning av bostäder, att skapa intryck av aktivt boende, samt att alltid hålla kontakt med varandra. Råd och stöd finns och Erik kan hjälpa till med att organisera grupper som kan få upplysningsskyltar att sätta upp inom sitt område.

Kommunpolisen Erik Gatu gav mycket bra information om hur man uppmärksammar bedrägeriförsök. Foto: Håkan Karlsson

Allmänt gäller att vara varsam med exponering av stöldbegärlig egendom, skaffa tekniska stöd för att hindra eller åtminstone försvåra brott, undvika skymmande planteringar samt att märka egendom. Tillgrepp utan inbrott är bland andra fickstölder, väskryckningar och stöld vid bankomater.

Motverkan är att hålla avstånd till okända personer och att vara vaksam om någon kommer för nära, särskilt om hen agerar närgånget.

Kortbedrägerier motverkas genom att hålla kort och koder skilda åt, att ha telefonnummer till kortspärr aktuella och lättillgängliga, och att omedelbart spärra kort som är borta. Dölj gärna ”inknappning” av kod, särskilt i kassasituationer eller uttag från bankomat.

Ett annat bedrägeri är att vid telefonsamtal utge sig vara till exempel barnbarn som behöver hjälp, vilket kan lura person, ofta äldre, att ge pengar eller lämna uttagskort och kod till bedragaren eller ombud för denne. Det här motverkas bäst genom att anta att alla sådana samtal är bedrägerier och avbryta dem.

Annons

Annons

Ytterligare en bedrägeriform är att genom att ge intryck av ämbete eller yrkesuppdrag komma in i bostad för att vid besöket stjäla det av värde som är åtkomligt, till exempel bankkort med uppgift om kod, eller för att förbereda brott vid annat tillfälle. Detta motverkas bäst genom att inte släppa in okänd, som inte kan styrka sitt uppdrag och inte vill identifiera sig.

I takt med ökande digitalisering uppträder en flora av olika försök att erbjuda smärre eller större fördelar för den som får erbjudandet. För att få fördelen vill bedragaren att mottagaren ska lämna ifrån sig kontouppgifter och kod. En variant är telefonsamtal, som upplyser den uppringde om att hen på något sätt hotas av fara för förlust eller obehag. Upplysningen är förenad med erbjudande att den som ringer upp kan ta bort hotet, bara hen får kontouppgift och kod. I dessa fall: Avbryt samtalet!

Det kan också förekomma mejl, som ser ut att vara äkta, skickade från något företag med liknade innehåll och med länkar för att gå vidare. Språk och formuleringar i dessa mail är ofta underliga. I de fallen: Ta bort meddelandet omedelbart, inte bara till papperskorgen utan definitivt.

Sådana bluffar motverkas av medvetenhet om att ingen bank eller seriöst företag någonsin begär sådana uppgifter.

I alla fallen är det önskvärt att anteckna uppgifter om varifrån samtal eller meddelanden kommit, tidpunkt och annat, som kan vara värt att minnas, och att anmäla försöken. (Polisen.se)

Smarta telefoner i förening med annat digitalt stöd kan användas för att locka, förleda, till dyrbara uppkopplingar, särskilt till nummer utanför Sverige.

Annons

För samtal från telefonnummer som börjar med annat än +46 (Sveriges nummer) - svara inte! Framförallt: Ring aldrig upp! Samma regel är lämplig för alla okända eller hemliga nummer.

Ordföranden Lennart tackade Erik Gatu med lott med chans till storvinst. Före paus för kaffe/te med smörgås hälsade han sedan Dalatrafiks Christina Åhl och Camilla Sääf välkomna. De berättade att Dalatrafik är en förvaltning inom region Dalarna. Kollektivtrafikförvaltningens uppdrag är att försörja hela Dalarna med kollektivtrafik. Den ansvarar i samarbete med länets kommuner för planering och drift av trafiken och för allt som berör kollektivtrafiken i Dalarna. Verksamheten är omfattande. Kostnaden är stor och endast till en del finansierad genom biljettförsäljningen, resten betalas inom regionens budget. Regionens innevånare är företagets kundkrets och det är viktigt att deras intressen tillgodoses så långt det är möjligt. Ekonomin sätter dock gränser för vad som är möjligt och försvarbart ur samhållsekonomisk synpunkt. Att ge god service till alla är en viktig del av uppgiften.

Annons

Appen Dalatrafik ger digitalt alla uppgifter om trafiken och ger alla hjälp för att planera sina resor och köpa biljetter. Förutom den digitala informationen ger kundservice, telefon 0771-959595, direkt personlig hjälp till alla. Bland annat kan den som så önskar få aktuella turlistor och tidtabeller utskrivna och sända till sin bostad. Dalatrafik erbjuder olika biljettalternativ, som passar både för den som reser sällan och för den som reser mycket. Det är enkelt att köpa biljett på bussen med olika betalkort, i telefonen eller på serviceställen. Förvaltningen arbetar med hur verksamheten kan utvecklas. Mötesdeltagare uppskattade att biljetter kan ”kortköpas” direkt på bussarna. En synpunkt var att det är gles turtäthet för stadstrafiklinje 60. Linjen ersätter beställningstrafik, flextrafik, som erbjöd flera tider, men krävde att resande måste planera sin resa och beställa den två timmar i förväg. Linje 60 har i snitt under januari till november 287 resor varje månad.

Annons

Annan kommentar gällde att inte alla bussar har låg ingång/insteg. Orsaken är att den möjligheten kräver en dämpning/fjädring, som inte passar alla buss- och trafiktyper. En fråga rörde samtrafik utanför Dalarna. Samarbete för trafik till vissa orter i grannlänen finns. Alla uppgifter finns i appen och genom kundservice. Synpunkter och resemönster beaktas i kommande trafikplanering.

Christina Åhl från Dalatrafik informerade om bussresor. Foto: Håkan Karlsson

Lennart tackade för informationen och för att det går att betala på bussen samt önskade dem lycka med lotterna de fick. Sånggruppen lät mötesdeltagarna ta farväl av sommaren 2022 med ”Maskros och tjärdoft” och ett par andra gamla bekanta i vemodig ton. Gruppen var för dagen mindre än vanligt, så när Lennart tackat, ”värvade” han flera att bli med i gruppen onsdagar 14.00 i lokalen. Dagens lotterivinster fördelades innan Lennart tackade deltagarna för deras intresse och välkomnade till bildutställning och servering i lokalen med start 27 november 13-17 och till årsavslutning - samt julträff med lucior och julfigurer i Coriandergården den 14 december. För planeringen ska slutgiltig anmälan och betalning (150 kronor per person) ske så snart som möjligt.

Text: Håkan Karlsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan