Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Debatt
Oetiskt av politiska styret i Falun

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det politiska S + M-styret i Falun vill öka politikerarvodet på bekostnad av barn- och utbildningsverksamheten, och dessutom göra det genom att frångå den budget som de för bara en vecka sedan la fram och beslutade om på kommunfullmäktige. Det är högst anmärkningsvärt.

Att behandla Falu kommuns medborgares skattepengar på det sättet är oetiskt, tycker vi. För det är ingen oväntad händelse eller särskilt angelägen omständighet som får politikerna i dessa två maktpartier att frångå sin egen budget. Långt därifrån. Det är en förändring som de tidigt flaggat för att de ska göra, men uppenbarligen inte räknat in i den offentliga budget som de la fram till kommunfullmäktige.

Det politiska S + M-styret i Falun vill öka politikerarvodet på bekostnad av barn- och utbildningsverksamheten.

Bild: Christian Larsen

Annons

Annons

Bakgrunden till förslaget är att Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) verksamhet har utökats med enheten Barn och familj, som tidigare hade sin organisatoriska hemvist under socialnämnden. Ökad verksamhet genererar logiskt sett även behov av fler politiska beslut som behöver beredas med mera. Men i underlaget till beslutet om att öka politikerarvodet, närmare bestämt höja förste vice ordförandens arvode från 10 till 20 procent, finns ingen beskrivning av hur arbetsuppgifterna förväntas öka, eller någon arbetsbeskrivning av vad som förväntas åstadkommas.

Det finns heller ingen information om politikerarvodet minskas med motsvarande procent i den nämnd där verksamheten flyttas ifrån. Den förväntade kostnadsökningen för det höjda arvodet är 90 000 kronor per år. Det är ingen jättesumma i förhållande till att hela BUN:s tilldelade driftsbudget är på drygt 1,8 miljarder för år 2023, men det är också mycket barn- och utbildningsverksamhet som budgeten ska räcka till. Varje 10 000 kronor som läggs till eller dras ifrån kan göra skillnad för barnen och personalen i verksamheten.

Om vi i Miljöpartiet fått bestämma skulle vi exempelvis ha skalat upp satsningen ”Ett äpple om dagen” till alla klasser i årskurs F-6. Satsningen som idag finns i en förskoleklass har initierats av två lärare. Den syftar till att ge klassen fria fruktstunder på förmiddagarna och finansieras nu med 10 000 kronor från Faluns Agenda-2030-fond.

Annons

Satsningen har resulterat i ökad jämlikhet, mindre konflikter och mer lek på rasterna. Flera andra lärare har velat göra samma sak för sina klasser, men med en politisk ledning som tycker att det är okej att ta de pengar som avsatts till lärare och elever och istället använda för att höja sina egna arvoden blir det svårt. När ärendet ska behandlas på kommunstyrelsen den 1 december kommer vi dels att yrka på återremiss för att få mer information och underlag, och dels att yrka på att om ökningen genomförs, så ska den finansieras genom att medel flyttas från den nämnd där arbetsuppgifterna minskas - inte genom att den tas från redan beslutade medel som är avsedda för barn och personal!

Maj Ardesjö (MP)

ledamot kommunstyrelsen

Elisabeth Åsenius (MP)

ersättare kommunstyrelsen

Annica Ericson (MP)

lärare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan