Annons

Annons

Annons

Robert Sundberg

ledare socialdemokratisk

Robert Sundberg
Kan SD behålla stöd hos både företagare och i LO?

Partisympatier i yrkesgrupper enligt SCB

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Den stora mätningen av väljares partisympatier som Statistiska centralbyrån, SCB, gör går att dela upp i mindre delar för olika grupper. Några av grupperna brukar uppmärksammas i samband med att mätningen publiceras. En grupp är LO-medlemmar.

Vilket stöd som S respektive SD har bland dem brukar tas upp efter att mätningen gjorts, vilket gjordes i november. S visade sig ha stöd av 37,1 procent och SD av 27,2. S var alltså större än SD bland LO-medlemmarna. Och båda partierna hade högre stöd i den gruppen än sina väljarstöd totalt i landet. För övrigt har M stöd av 14,4 procent av LO-medlemmarna.

Att SD har ett stort stöd bland företagare brukar inte uppmärksammas så mycket. I den gruppen konkurrerar SD med M om vilket parti som har högst stöd. I mätningen hade SD stöd av 24,0 procent av företagarna. Likt bland arbetarna i LO gäller det både de sysselsatta och icke sysselsatta. SD är därmed större bland företagare än M, som har stöd av 23,1 procent bland dem. S har 21,0 procent i stöd bland företagare och är tredje största parti där.

Annons

Annons

LO-borgen vid Norra Bantorget i Stockholm.

Bild: Janerik Henriksson/TT

S är för övrigt ett parti med betydande stöd i flera grupper. Bland TCO-medlemmarna är S-stödet med 35,7 procent nästan lika högt som bland medlemmarna i LO. Näst störst stöd bland medlemmar i TCO har M, med 21,9 procent. Med 12,5 procent i stöd är SD tredje största parti bland TCO-medlemmar.

Bland SACO-medlemmar har S stöd av 29,0 procent och är det parti som har högst stöd. M är näst störst med 20,5 procent. SD är bara sjätte största parti bland SACO-medlemmar på 7,2 procent. Både V och MP har starkt stöd bland medlemmarna i SACO, med 12,4 procent respektive 10,4 procent. De är trea och fyra i gruppen. C har ett stöd på 7,7 procent i SACO-gruppen och är femma.

Landets tre största partier, S, M och SD, har alltså ett stort stöd i nästan alla fyra grupperna företagare, LO-, TCO- och SACO-medlemmar. Särskilt S, men även SD, har högt stöd bland LO-medlemmar. Såväl SD som M och S har högt stöd bland företagare. Särskilt S, men även M, har högt stöd bland TCO-medlemmar.

Och både S och M har högt stöd bland SACO-medlemmar. M är lite svagare bland LO-medlemmar och SD bland TCO-medlemmar. Men de är ändå tredje största parti i respektive grupp. Bland SACO-medlemmar har SD ett svagt stöd, men det är nu ändå större än nivån SD hade i hela landet då partiet kom in i riksdagen 2010 på 5,7 procent.

Annons

SD är redan största parti bland företagare efter att ha gått om M bland dem. Ska SD värna den positionen? Eller ska SD försöka öka stödet bland LO-medlemmar?

Annons

Politikerna i de tre stora partierna, M och S i regeringsunderlaget och S i oppositionen, har det inte lätt då de ska utforma sin politik, särskilt gällande ekonomi och offentligt finansierad välfärd. De tre partierna har betydande stöd i nästan alla grupper. M och särskilt SD har stöd av en hel del LO-medlemmar. Och mer än var femte företagare stöder S. Mer än var femte TCO-medlem stöder M. Ja, S är inte bara största parti bland arbetarnas LO utan även bland tjänstemännens TCO och akademikernas SACO.

Att S har en svår balansgång mellan alla grupper där partiet har störst stöd av partierna i nästan alla är ofta i fokus. Och ofta påtalas att stödet för S minskat bland LO-medlemmar om man jämför med några val tillbaka i tiden. Trots det är S ännu störst i LO-gruppen.

Och att S har stort stöd i många grupper kan förklara att partiet många gånger agerar ganska försiktigt i olika politiska frågor för att inte stöta bort väljare. Men även M och SD har svårt att balansera alla grupper som de har högt stöd i, som företagare, tjänstemän och arbetare och så vidare.

Både M och SD har alltså högt stöd bland många löntagare och fackliga medlemmar i LO, TCO och SACO. De två partierna som tillsammans utgör merparten av regeringsunderlaget kan behöva komma ihåg det då välfärden via skatteintäkter ska få anslag i statsbudgeten.

Annons

Och SD är redan största parti bland företagare efter att ha gått om M bland dem. Ska SD värna den positionen? Eller ska SD försöka öka stödet bland LO-medlemmar utan att det riskerar inverka negativt på partiets stöd bland företagare?

Det har förr i tiden varit svårt för partier till höger om S att behålla väljarstöd på över 20 procent, exempelvis Liberalerna på 1950-talet (som då hette Folkpartiet) och Centerpartiet på 70-talet. Det kan bli det också för SD, som fått valframgångar till högre nivåer i valen nu under en lång tid.

Liknande partier som SD i andra länder har på senare år ofta minskat och dess väljare har splittrats på flera andra partier. SD sägs ju ha en bra sits nu som fått igenom mycket av sin politik i Tidöavtalet som regeringen genomför medan SD står utanför regeringen och kan undvika kritik för det som uppfattas som negativt med regeringens politik.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan