Annons

Annons

Annons

Insändare
Nya paradigmet är hållbar och solidarisk tillväxt

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I lördagens DD, 7 januari 2022, har fem kommuners kommunalråd (S och M) skrivit en debattartikel med rubriken ”Mer samarbete krävs för att trygga tillväxten”. Artikeln är skriven av fem moderater och fem socialdemokrater (varav en är kvinna) och de pekar ut förenklingar för näringslivet, större investeringar i infrastruktur, brottsbekämpning och kompetensförsörjning som viktiga områden för fortsatt ökad tillväxt.

Däremot tar artikeln inte upp något kring hur kommunerna ska hantera klimatkrisen, utmaningarna inom välfärden och mäns våld mot kvinnor. Om vi inte kommer tillrätta med problemen inom dessa områden spelar det ingen roll att den ekonomiska tillväxten tryggas.

Annons

Annons

Om vi inte kommer tillrätta med problemen inom dessa områden spelar det ingen roll att den ekonomiska tillväxten tryggas

När politikerna talar om ökad tillväxt menar de egentligen fler jobb till kommunerna och därmed fler skattebetalare. Och visst måste brottsbekämpningen bli bättre inklusive mäns våld mot kvinnor. Och visst krävs tryggad kompetensförsörjning inom skola, vård och omsorg för att människor ska känna sig trygga och nöjda. Det politikerna inte tycks förstå är att vi har en tickande bomb när det gäller att behålla och rekrytera personal till offentlig sektor.

DD den 7 januari.

Det politikerna inte tycks förstå är att vi har en tickande bomb när det gäller att behålla och rekrytera personal till offentlig sektor

Man ignorerar signaler från personalen om arbetsmiljöproblem, ökade sjukskrivningar och personalflykt till privata verksamheter. Och då har vi ännu inte kommit dit man nu är i Norrbotten och Västerbotten, där de nya industrierna rekryterar personal från kommunala verksamheter. Men vi är snart där i Borlänge och grannkommunerna.  Politikerna måste därför satsa på konkreta åtgärder för att våra kommuner ska bli mer attraktiva som arbetsgivare. Framgångsfaktorn i detta är att personalen är delaktig, på riktigt, i förändringsarbetet. 

Annons

Annons

För att få in mer personal på golvet bör en översyn göras av arbetssätt och rutiner, så att till exempel den utbildade undersköterskan får arbeta mera med vård och omsorg samtidigt som en annan personalgrupp kan göra serviceuppgifter.

Vi vet att forskare och experter säger att delaktighet, medskapande och medborgardialog är nyckelorden för att utveckla samhället och undvika konflikter. Få saker har så stor påverkan på en människa, stor som liten, som möjlighet till ett meningsfullt arbete.

Men det är svårt för politiker och tjänstemän att ställa om sina tankemodeller när vi nu är på väg in i ett nytt paradigm. Nuvarande visioner och översiktsplaner kom till då det rådande paradigmet var "tillväxt till varje pris". För att klara välfärden, klimatet, livsmedelsförsörjningen, hållbart näringsliv och ett mer solidariskt samhälle kommer ledstjärnan istället vara "hållbar och solidarisk tillväxt". 

Vår förhoppning är att Borlänge kan bli en av föregångskommunerna i Dalarna när det gäller hållbar och solidarisk tillväxt. Inte bara i ord utan också i handling!

Karin Rosenberg, Mikael Morin och Karin Åsblom

Miljöpartiets fullmäktigeledamöter i Borlänge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan