Annons

Annons

Annons

Vår dyrare vardag

Debatt
Nu börjar folk tvingas välja mellan mat och värme!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det har varit många, och för väljarna, verkligt påfrestande turer rörande de nationella elpriserna. Många, särskilt pensionärer, barnfamiljer och arbetslösa håller nu på att få sin ekonomi totalförstörd.

De löften som gavs innan valet om stora snabba ekonomiska stöd till allmänheten har än så länge svikits i praktiken, men än finns här möjlighet för politisk bot och bättring. Elpriserna steg i december i Sverige med hela 28,8 procent, så nu börjar folk tvingas välja mellan mat och värme!

Samtidigt har den blå regeringen än mer övergivit Sveriges miljö- och klimatmål. Vi gillar inte att leva i ett vakuum och som vanligt hittar man djävulen i detaljerna!

Vi sympatiserar med den nya stora klimataktionen mot den planerade nya tyska kolgruvan. Ny havsbaserad vindkraft är långt bättre och mer hälsosam än ny kolkraft.

Annons

Annons

Varför inte yrka på en missförtroendeförklaring mot den svenska regeringen i syfte att försöka framkalla ett nyval!? Med fog kan man för tillfället tala om att löftena har svikits från de blå partierna i allmänhet och från Sverigedemokraterna i synnerhet. Tomma löften lämnar bara sur eftersmak!

Ord utan innehåll ger aldrig väljarnas långvariga förtroende!

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Många väljare upplever idag att de än så länge har lämnats åt sitt öde, på ett för svenska förhållanden ovanligt uttalat sätt. Nu är det upp till klara bevis från den blåa majoritetens sida i riksdagen. Ord utan innehåll ger aldrig väljarnas långvariga förtroende!

Ord utan innehåll ger aldrig väljarnas långvariga förtroende!

"Det saknas reglerkraft, därför måste man importera el, varför kunde inte staten ta den delen åt sig och driva det, för att dämpa pristopparna?"

Den finska professorn Peter Lund talar vist om behovet av reglerkraft – alltså det som man tar till för att hindra att elnätverket blir utan el.

Det handlar ofta om vattenkraftverk som startas upp då det inte blåser. Det kan även handla om motorkraftverk och nya batterilager. Nätbolag kan börja betala elkonsumenter för löften om att de ska dra ner på sin elkonsumtion när mest el förbrukas.

"Man borde dela upp elprissättningen", föreslår professor Timo Rothovius som ett gott tilläggsalternativ. Då skulle Sveriges elkonsumenter slippa att som idag tvingas vara en helt ofrivillig privatbank åt elproducenterna för mångmiljardbelopp!

Annons

"Dels har man den del av elproduktionen som är billig, och det är cirka 80-90 procent av hela produktionen. I praktiken handlar det om vindkraft, vattenkraft och kärnkraft."

Annons

"Dels har man den dyra energin, med andra ord kol och gas. Den billigare delen skulle ha ett pris och den dyrare delen ett annat pris. Och konsumenten skulle betala ett medelpris, ett viktat medeltal.

– Då skulle priset i medeltal hållas närmare det billigare priset", säger insiktsfullt professor Timo Rothovius.

Vad gäller frågan om Sveriges och Finlands möjliga anslutning till Nato, ser vi att båda länderna idag är allvarligt handikappade av att ingen nationell folkomröstning i något av länderna stödjer en Nato-anslutning. All makt utgår från folket har statsledningarna i Finland och Sverige tanklöst glömt bort i den så viktiga Natofrågan!

Turkiet kan därför med rätta nu fråga efter klara bevis på om våra Nato-ansökningar överensstämmer med vår folkvilja. Folkomröstning om så centrala nationella vägval, som avgör så mycket vår framtid, är så klart helt självklara!

Även med nya positiva folkomröstningsresultat i frågan, kan Turkiet förhala frågan om Nato i åratal och ställa ytterligare förhandsvillkor, vilket man redan har sagt sig vilja göra.

På så sätt kan Turkiet få fördelar från Ryssland. Sannolikt är Ryssland väl medveten om att man här har ett betydande manöverutrymme. Detta kan förklara de lugna officiella ryska skämten om att Sverige och Finland söker gå från att vara sambo med Nato till att gifta sig med Nato. De svenska regeringarna var här naiva i det stora spelet.

Annons

Turkiet kan till exempel kräva ett fullt äkta svensk-finskt diplomatiskt erkännande av civilmilitära, humanitära, internationella SMOM, Order of Malta, som traditionellt har mycket goda ryska förbindelser.

Efter att en politisk docka hängts upp och ner i Stockholm, har redan den turkiska ställningen blivit ännu hårdare. Själva är vi emot allt politiskt våld, även symboliskt politiskt våld, som bara skapar nya konflikter och låsningar.

Annons

Vem vet om Turkiet nu rentav kräver ett snabbt infriande av det bindande löfte, om all tänkbar hjälp och stöd från regeringens sida utformat enligt aktivistens önskemål, som dåvarande utrikesministern Margot Wallström (S) så vänligt gav till en mycket ung och mycket välkänd klimat- och miljöaktivist på Mynttorget i Stockholm!?

Löften är förpliktigande även när de ges till en liten spelare i det stora spelet! Alla kan göra värdefulla insatser, alla behövs, alla är välkomna.

Vi ser återigen att det är angeläget att vårdpersonal som åtar sig en längre tjänstgöring i glesbygdskommuner och glesbygdsregioner får helt eller delvis avskrivna studielån, för att underlätta personalrekryteringen. Detta är särskilt viktigt för mindre vårdcentraler på landet, som den i Sunnansjö, Ludvika.

Vad gäller buss- och lastbilsförare som det som känt även är värre brist på, föreslår vi igen att kommuner och/eller regionen ska erbjuda gratis YKB-kurser för de erfarna förare som behöver kompletteringsutbildning, för att få bibehålla sina hävdvunna rättigheter. Är man vikarie vill arbetsgivaren tyvärr ofta inte betala för dessa dyra tilläggskurser.

Annons

I Sunnansjö i Ludvika kommun föreslår vi återigen att bussarna återigen börjar köra till Coop i Sunnansjö för ökat tillgänglighet både för skolbarn och för funktionsnedsatta. Numera är vägen fullt reparerad och körbar även för tunga bussar.

Även lokförare fattas alltmer. Mycket genom Folkkampanjen för sjukvårdens initiativ fick vi en ny lokförarutbildning i Dalarna, men den behöver nu utvidgas. Sist men inte minst föreslår vi igen gratis skolfrukost i skolorna. Rätt många föräldrar börjar få svårt att ge sina barn ordentlig mat på helgerna, på grund av deras verkligt pressade ekonomi.

Ken Swedenborg (ffs)(F4F)

Partiordförande, Vidareutbildade undersköterska,

Miljö- och klimataktivist

Hans-Erik Hellberg (F4F)

Miljö- och klimataktivist

Kerstin Holdo-Nordström (ffs)

Församlingspedagog

Urban Schander (ffs)

Kvalitetschef

Elnour Ishag Adam (ffs)

Arkitekt

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan