Annons

Annons

Annons

Mora

Insändare
Äldreomsorgen i Dalarna har drabbats av "högersvängen"

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Är högervridningen rätt strategi för S?" frågade Ronny Svensson i sin krönika i lördagstidningen. Han påminde om att Peter Hultqvist redan den 3 september 2020 varnat för "högersvängar i S-politiken" i stället för att stärka partiets idéarv om solidaritet och rättvisa.

Annons

Peter Hultqvist påminde då om att satsningar på att utveckla ekonomi och näringsliv inte får ta bort behovet av höjd kvalitet inom äldreomsorg och skola, samt att vinstintresset inom den offentliga välfärdssektorn måste motarbetas.

Annons

Bild: Kallestad, Gorm

Idag kan vi konstatera att Peter Hultqvist varningar om högersvängningar var välgrundade. Det ser vi i dag i många av våra dalakommuner. I Dala-Demokraten kan man läsa om långa matköer till Riastugorna i några av våra kommuner.

Äldreomsorgen är nu i krisläge i de flesta av länets kommuner och gruppen äldre ökar starkt. I Dalarna är det över 70.000 personer som är över 65 år. Och över 70 år och äldre är det cika 50.000.

Det förekommer underbemanning och svårigheter att rekrytera personal till äldreomsorgen. Minutjakten drabbar såväl brukare som personal. Underbudgetingar till äldreomsorgen är tydlig i många kommuner.

Äldreomsorgen har verkligen blivit drabbad av ”högersvängen” i våra dalakommuner. Här behövs omgående konkreta åtgärder vidas.

Kom ihåg att det är vi äldre som varit med och byggt vårt samhälle.

DD lördag den 14 januari 2023.

Bild: Newspilot Autoprint

Våra pensionärsorganisationer har påtalat de brister som vi idag nu ser. Senast presenterades det en utredning från SPF som visade att min hemkommun Mora tyvärr har blivit en ”bottenkommmun” då det gäller hemtjänsten i äldrevården. Och de politiskt ansvariga i Mora kommun viftar bort problemet. Jag föreslår att samtliga dalakommuner omgående tar sig an och föreslår en åtgärdsplan till förbättringar inom äldreomsorgen som snarast kan verkställas.

Annons

Annons

Politikerna bör lyssna på personalen och de fackliga organisationerna, brukarnas synpunkter och deras anhöriga. Kommunerna bör ha som mål att bli en attraktiv arbetsgivare som kan förmedla att vara en trygg vårdgivare till våra äldre.

Du som läser detta kan skriva till kommunfullmäktige i din kommun och lämna ett medborgarförslag att det snarast behövs förbättringar inom äldreomsorgen.

Vem kan skriva till kommunfullmäktige?

Det kan du som läser detta, alla som vill förbättra. Du kanske är anhörig till någon äldre, eller arbetar inom äldrevården. Det kan vara du som vill att äldrevården ska bli bättre i din kommun.

Våra tre pensionärsorganisationer PRO, SPF och SKP i länet kan även uppmana att sina medlemmar att skriva till sina hemkommuner att de skall inge ett medborgarförslag i denna fråga.

Jag utgår från att du som läser detta även kan ta kontakt med den du röstade på vid valet i september 2022. Då får du också höra om din förtroendevalde känner till hur äldrevården fungerar i din kommun.

Avslutningsvis så välkomnar jag ett gott samarbetsklimat mellan de politiska partierna i våra dalakommuner. Och framförallt skall länets kommuner se till att det blir bra beslut som grundar sig på fakta, kunskap och empati, som ger utveckling och trygghet till våra medborgare. Detta är och kan vara en strategi som är hållbar för framtiden i hela Dalarna!

Arne Pettersson, 87 år, Mora

Arne Pettersson, Mora.

Bild: arkiv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan