Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Insändare
En kommunbiolog fattas i Ludvika och Smedjebacken

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Var jag går i skogar berg och dalar, följer mig en vän jag hör hans röst", heter det i en gammal psalm.  Kanske skulle man också för oss kunna lägga till sjöarna och tjärnarna och de små vattendragen som sjunger sin sång. Inte minst det rena vattnet är en oerhörd tillgång för oss att glädjas över och vara rädda om.

Västerbergslagen är verkligen en rik bygd med stora naturvärden. Hela Malingsbo-Kloten området, hela den västra delen av Ludvika kommun med det fantastiska rekreationsområdet i Fredriksberg och så vidare, naturvärden som också är en direkt förutsättning för att människor ska vilja verka och bo här. Här finns idag många människor som arbetar och bidrar till vårt områdes välstånd, företag som också är beroende av att kunna rekrytera nya kompetenta människor för att kunna utvecklas.

Annons

Annons

Att lyckas rekrytera nya unga människor handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, men också att finnas i en attraktiv trakt.

För att kunna erbjuda nuvarande och kommande kommuninvånare levande natur behövs det kompetens i miljöarbetet. På bilden: Skogsklockor vid Brunnsvik.

Bild: Bengt Lundborg

Attraktiva platser har en skola som karaktäriseras av kvalitet, har en god sjukvård, ett gott kulturutbud och en ren natur med artrikedom och biologisk mångfald. Detta är helt i klass med allt det andra kvalitetsarbetet.

För att kunna erbjuda nuvarande och kommande kommuninvånare levande natur behövs det kompetens i miljöarbetet. Inte för att stoppa utan för att utveckla vårt område på ett positivt sätt. Ludvika-Smedjebacken hör till de få områden här i Dalarna som trots sin storlek och sitt behov att värna både klimat och biologisk mångfald saknar kommunekolog. Kommunekologens roll är att arbeta för en hållbar samhällsutveckling, att värna naturvärden, som biologisk mångfald, att skydda känsliga biotoper och boplatser för djur och insekter, att bevaka så att inte naturvärden oåterkalleligt förstörs.

Ingen vill bli opererad av en outbildad kirurg, ingen vill sätta sina barn i en skola utan behöriga lärare, ingen ska heller tro att skyddande av natur och naturvärden inte kräver sin biolog

Annons

För denna komplicerade uppgift behövs utbildade biologer som kan värna de gröna frågorna, som annars riskerar att glömmas bort med förödande konsekvenser. Ingen vill bli opererad av en outbildad kirurg, ingen vill sätta sina barn i en skola utan behöriga lärare, ingen ska heller tro att skyddande av natur och naturvärden inte kräver sin biolog. Att eftersträva kompetens också i denna fråga ger våra kommuner en styrka.

Annons

En gemensam kommunekolog för Smedjebacken-Ludvika vore en god början för att lokalt bidra till att lösa utmaningarna vi står inför.

Ludvika blev 2022 utsedd till bästa landsbygdskommun i Sverige i sitt klimatarbete. Vi är den femte bästa av alla kommuner i Sverige i det avseendet. Det innebär att vi ”bara” behöver minska våra koldioxidutsläpp med 17 procent per år fram till 2030 för att klara vår andel av Parisöverenskommelsen – som siktar på högst 1,5 graders temperaturhöjning. Smedjebacken behöver minska med mer än 20 procent årligen. Ytterligare steg måste alltså tas fortlöpande för att klara målet och nu med hjälp av naturnära åtgärder. En kommunekolog skulle kunna hjälpa Ludvika och Smedjebacken att klara detta.

Utmaningen innebär bland annat att vårda skog och mark och återställa våtmarker så att mer kol kan lagras, samt att entusiasmera befolkningen till att på alla sätt minska sina utsläpp.

Vår livsmiljö har inte bara med renare energi att göra. Den hotade biologiska mångfalden ses av många som ett ännu större hot än klimatförändringarna.  Vi måste rädda naturen för att ha en framtid på planeten. Vi är själva en del av naturen och utan en levande och artrik natur finns heller inget jordeliv för oss.

Gunnar Persson Präst i Svenska kyrkan, Ludvika

Gunilla Lundborg aktiv i Naturskyddsföreningen i Västerbergslagen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan