Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratisk

Göran Greider
Det är politiken som behöver en vårdplats! När man inte kom åt hjärtstartaren i sjukhuskorridoren.

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Patienten avled. Varför? Därför att patienten fick ett hjärtstopp och personalen inte kunde komma år defibrillatorn. Varför? Därför att patienten vårdades i en korridor som var så överbelagd att man inte kom åt defibrillatorn.

Så kan det i värsta fall se ut på ett av Sveriges akutsjukhus. Händelsen återges i en ny rapport - och det är en rätt skrämmande rapport som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) nu kommer med om läget på 27 akutsjukhus. Bristen på vårdplatser har förvärrats år efter år och patienter blir liggande kvar på överbelagda akutavdelningar. Patientsäkerheten hotas. Sjukvården lever inte upp till lagstiftningen.

Bristen på vårdplatser har förvärrats år efter år och patienter blir liggande kvar på överbelagda akutavdelningar.

Annons

Annons

Falu Lasarett.

Bild: Mikael Johansson

IVO genomförde under förra året tillsyn på dessa sjukhus. I Falun först ett oanmält besök i december och dagen därpå ett föranmält. Och det vanliga mönstret blev tydligt: Underbemanning och överbeläggning. Personal som tvingas släcka bränder med tillfälliga och kortsiktiga lösningar. Men så ser det ut nästan överallt i svensk sjukvård.

Varför? Det finns naturligtvis många förklaringar till problemen. Den svenska befolkningen har det senaste årtiondet vuxit ganska snabbt men vården har inte byggts ut i samma takt. Men det är också så att just bristen på vårdplatser orsakar ett permanent kaos på sjukhusen. Förmodligen handlar ganska mycket också om att äldreomsorgen är så pass svag överallt och att patienter inte får viss behandling redan på äldreboenden. Den primärvård som det är meningen ska ta hand om fler uppgifter och därmed avlasta akutsjukhusen har inte lyckats med det.

Ett huvudproblem är helt enkelt att arbetet i vården är så stressigt och dåligt betalt att det är svårt att rekrytera personal. Och här uppstår ju en ond cirkel: Läget i vården försämras, personalen mår sämre och därmed framstår det som allt mindre lockande att börja jobba där.

Annons

I rapporten noteras det att många regioner tenderar att skylla ifrån sig när de får kritik genom att säga att så här ser det ju ut överallt i Sverige. IVO godtar självklart inte den ursäkten. Men samtidigt ligger det mycket i det: svensk sjukvärd är helt klart svårt underfinansierad och det gäller över hela linjen, även omsorgen på äldreboendena. Det investeras på tok för litet i förhållande till behoven. IVO tenderar att lägga skulden på regionerna och det är förstås delvis rätt. Men huvudansvaret för denna kris ligger hos staten, punkt slut.

Annons

”Den sammantagna bilden är att läget är allvarligt”, heter det i IVO:s rapport. Och man fortsätter: ”Det handlar om utbredd korridorvård, dygnslånga väntetider, läkemedel som inte ges i tid eller inte alls, medicinsk övervakning som inte sker utifrån patientens behov. Inte heller sköts grundläggande hygien, nutrition och vätska.”

Jag tror tyvärr inte att IVOs larmrapport lär förändra särskilt mycket. Det som behövs är en generaldebatt bland politiker och allmänhet om just den underfinansierade vården. I senaste valrörelsen borde denna fråga – vilket jag på den här sidan brukade påpeka – ha varit den centrala frågan. Den rör ju hela svenska folket. Men på sikt kräver det inte bara bättre planering av sjukvården utan också ett större skatteuttag och på den punkten är det för närvarande tvärstopp.

Allt pekar faktiskt på att vi får dras med återkommande stabslägen, kompetensbrist, underbemanning och sämre patientsäkerhet inom överskådlig tid.

Det är politiken själv som borde in på akuten och sedan få en vårdplats.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan