Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Debatt
Nytt beslut ger snabbare insatser för Faluns utsatta

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vid sammanträdet med Arbetslivs- och Socialnämnden 19 januari behandlades bland annat kontrollplanen för 2023. Som komplement till de punkter förvaltningen föreslagit föreslog vi ett tillägg av områden som behöver få fokus under året. Däribland att beslut om att placera kvinnor och män på samma tillfälliga boenden ska upphöra, samt att antalet beslutade insatser som fördröjs på grund av uteblivet stöd från Region Dalarna ska redovisas för att åtgärdas.

Att placera kvinnor och män på samma tillfälliga boende skulle i en perfekt värld inte vara några bekymmer, men verkligheten visar att det leder till otrygghet, och tyvärr även våldtäkter och sexuellt ofredande. Det är förstås fullkomligt oacceptabelt!

Annons

Det är förstås fullkomligt oacceptabelt!

Samarbetet med Region Dalarnas och kommunens tjänstepersoner är väldigt fint, men det finns indikationer på att alltför många fall av fördröjning sker i regionens processer, som att tillhandahålla nödvändiga läkarintyg. Det orsakar förstås lidande för den individ som väntar, men även stora onödiga kostnader för kommunen då det blir onödiga dygn på boenden exempelvis. Genom att föra in detta som kontrollpunkt i internkontrollplanen får vi möjlighet att strategiskt följa utvecklingen och skapa möjlighet till förbättring.

Annons

Varje litet beslut vi tar i denna nämnd påverkar tämligen omgående våra mest utsatta medborgare och deras anhöriga, och det var glädjande att alla partier ställde sig bakom förslaget att besluta att återremittera kontrollplanen och uppdra till presidiet att till nästa sammanträde arbeta fram ett förslag på ny plan där de föreslagna områdena finns med.

Att placera kvinnor och män på samma tillfälliga boenden ska upphöra. Beslut har tagits som kommer göra tryggare, snabbare och mer kostnadseffektiva insatser för Faluns utsatta.

Bild: TT arkiv

Punkterna som presidiet uppdrogs att bereda är:

* En sammanställning över antalet utfärdade varningar som gäller auktorisation av vuxenutbildningar ska göras.

* Antalet beslutade förlängda insatser som beror av fördröjning av uteblivet medicinskt stöd från Region Dalarna ska mätas och redovisas.

* Vid förlängda insatser som beror på uteblivet medicinskt stöd från Region Dalarna ska nämndens totala kostnader för dessa insatser särskiljas och presenteras.

Annons

* Beslutade placeringar där båda kvinnor och män vistas på samma tillfälliga boende ska redovisas med målsättning att upphöra.

Varje litet beslut vi tar i denna nämnd påverkar en utsatt människa i slutändan, och det är viktigt att vi tar varje möjlighet att ta kloka beslut som i slutändan gör skillnad till det bättre för de av våra medborgare som är mest utsatta. Måendemässigt för individen, men även ur ett totalekonomiskt perspektiv för kommunen. Något som hela nämnden lyckligtvis verkar vara enig om.

Annons

Åsa Nilser (L), 2:a vice ordförande Arbetslivs- och Socialnämnden

Linda Haglund (C), ledamot Arbetslivs- och Socialnämnden

Åsa Nilser (L), 2:a vice ordförande Arbetslivs- och Socialnämnden.

Bild: Arkivbild

Linda Haglund (C), ledamot Arbetslivs- och Socialnämnden.

Bild: Karin Sundin, Arkivbild

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan