Annons

Annons

Annons

Debatt
Nu tas åtgärder för ökad jämställdhet i skogssektorn

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Återigen har vi fått tydliga signaler om att vi behöver göra mer för jämställdheten i skogssektorn. En rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU som kom för en tid sedan pekar på att könssegregeringen på den skogliga arbetsmarknaden har minskat något inom vissa områden, men att förändringarna för övrigt är begränsade sedan 2011.

Jämställdhetsrådet ska jobba för jämställd skogssektor. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom skogsbrukssektorn samt vara aktiva skogsägare.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Rapporten pekar också på att i stort sett inga förflyttningar skett gällande kvinnors utsatthet för könsdiskriminering och kränkningar i det skogliga yrkeslivet. Företagsledningar domineras av män. Den stora tillströmningen av kvinnliga skogsstudenter uteblir, kvinnoboomen på arbetsmarknaden låter vänta på sig och normer och jargonger på många lärosäten och arbetsplatser hänger envist kvar.

Annons

Annons

I spåren av #metoo fick vi också #slutavverkat, skogsbranschens upprop mot sexism och sexuella trakasserier. Med all tydlighet visar detta att vi måste intensifiera arbetet med jämställdhet inom skogssektorn. Tidigare i år visade vår egen ägarstatistik att den totala arealen skog 2021 som enbart ägs av män är 6,3 miljoner hektar, medan motsvarande siffra för skog som enbart ägs av kvinnor är 1,6 miljoner hektar.

Men nu är något mycket viktigt i rörelse

Men nu är något mycket viktigt i rörelse. Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra åtgärder för en jämställd skogsnäring. Som en direkt följd av detta har Skogsstyrelsen för första gången tillsammans med sektorn bildat ett jämställdhetsråd där vi nu är på gång att få verkstad. På riktigt.

Jämställdhetsrådet träffades första gången i augusti och är ett nationellt forum för dialog och samverkan i syfte att nå en jämställd skogssektor. Ledamöterna i jämställdhetsrådet utgörs av högsta ledningen och sakkunnig från olika organisationer, företag, lärosäten och intresseorganisationer. Därmed finns nu en stark struktur och en arena där vi tillsammans med sektorn kan driva de här frågorna framåt. Syftet med rådet är att gemensamt utveckla både enskilda organisationers och sektorns övergripande jämställdhetsarbete genom att bland annat:

• Identifiera och angripa problem och utmaningar som är gemensamma för skogssektorn

Annons

• Skapa en kunskapsbaserad och systematisk grund för insatser och uppföljning

• Skala upp åtgärder för att öka effektiviteten

• Bidra till att integrera ett ledningsstyrt jämställdhetsarbete i ordinarie verksamheten

Annons

• Öka förståelsen för olika aktörers och organisationers förutsättningar, drivkrafter och utmaningar i jämställdhetsarbetet

Med rådet på plats visar vi vägen för andra branscher. Det är också vår övertygelse att vi nu har en unik chans att tillsammans göra skillnad på ett sätt vi inte sett tidigare.

Det är också vår övertygelse att vi nu har en unik chans att tillsammans göra skillnad på ett sätt vi inte sett tidigare

I Dalarnas län arbetar vi aktivt och med bred förankring med frågan om jämställdhet inom ramen för det regionala skogsprogrammet. Skogsprogrammet motsvarar samma breda sammansättning som jämställdhetsrådet och utgör därmed den starka arena som kan driva frågorna regionalt. Visst handlar detta om en närings framtida överlevnad. Men i ett vidare och ännu viktigare perspektiv så handlar det om rättvisa. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom skogsbrukssektorn samt vara aktiva skogsägare. Skogen kan inte fortsätta vara ett undantag från övriga samhället.

Rune Arvidsson, distriktschef, Dalarnas län, Skogsstyrelsen

Jonas Löfstedt, regionchef, Region Mitt, Skogsstyrelsen

Annons

Rune Arvidsson, distriktschef, Dalarnas län, Skogsstyrelsen.

Bild: Patrik Svedberg

Jonas Löfstedt, regionchef, Region Mitt, Skogsstyrelsen

Bild: Patrik Svedberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan