Annons

Annons

Annons

Debatt
Nu blir det lättare att göra ett kompetenslyft

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Omställningsstudiestödet är en riktigt bra början. Digitaliseringen, automatiseringen och klimatomställningen ställer nya kunskapskrav och gör att vissa yrken är på väg bort och nya växer fram. Unionen har länge kämpat för att det ska finnas ekonomiska möjligheter att göra ett kompetenslyft mitt i arbetslivet. Nu finns möjligheten äntligen på plats. Med omställningsstudiestödet kan du studera för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Unionen har länge kämpat för att det ska finnas ekonomiska möjligheter att göra ett kompetenslyft mitt i arbetslivet. Nu finns möjligheten äntligen på plats.

Bild: Isabell Höjman/TT

Annons

Stödet är en möjlighet för den som vill stärka sin kompetens inom det område man redan arbetar eller inom ett nytt område för att kunna byta jobb. Det förbättrar kompetensförsörjningen och rörligheten på arbetsmarknaden – vilket Sverige så väl behöver för att vara ett konkurrenskraftigt land med förutsättningar att skapa välstånd. Därför är både arbetsgivare, fack och staten med all rätt engagerade i att vi har väl fungerande stöd för omställning, inklusive studiestöd

Annons

I den allmänna debatten har det skrivits om ”arbetsmarknadens behov” i kombination med högt söktryck och relativt få beslut om stöd som har väckt oro för att stödet är snävt riktat mot utbildningar inom bristyrken. Andra menar att det är just det stödet ska vara. Sanningen är att stödet inte är kopplat till bristyrkesutbildningar. Det är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Omställningsstudiestödet innebär att den som har arbetat i åtta år kan få studiestöd för att bredda eller fördjupa sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Här har omställningsorganisationerna en mycket viktig roll. De kan ge studie- och karriärvägledning och hjälpa dig att hitta utbildningar som kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. De ger också en rekommendation (ett yttrande) till CSN om din ansökan om omställningsstudiestöd. Så, kontakta alltid omställningsorganisationen först.

I den nya lagen om omställningsstudiestöd är det noga reglerat att:

- Initiativet ska komma från individen, som även har rätt till rådgivning och vägledning av sin omställningsorganisation inför att stödet söks.

Annons

- Stödet ska gå till utbildningar som stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden, med beaktande av arbetsmarknadens behov.

- Studiestödet får inte ges för utbildning av hobby- eller självförverkligande karaktär. CSN ska fästa stor vikt vid omställningsorganisationens yttrande när de fattar beslut om stöd.

Annons

Nu när omställningsstudiestödet är på plats blir nästa viktiga del att reformera resurstilldelningssystemet som för närvarande premierar långa utbildningar, inte minst programutbildningar, samt att utöka högskolans resurser för att möta den ökade efterfrågan kopplat till omställningsstudiestödet.

Nu behöver vi fortsätta samverka mellan arbetsmarknadens parter, lärosäten, näringsliv, yrkeshögskolor och myndigheter för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för yrkesverksammas kompetensutveckling.

Mia Aho Wahlberg

Regionchef Unionen Dalarna

Mia Aho Wahlberg, regionchef Unionen Dalarna.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan