Annons

Annons

Annons

Falu centrum

Läsartext
Anders Sätterberg omvald som ordförande i SPF Seniorerna Falun

Detta är en läsartext.

SPF Seniorerna Falun är en av de allra största lokalföreningarna i SPF Seniorerna med runt 2500 medlemmar. Den 9 februari höll föreningen årsmöte. Det var det första årsmötet som kunde genomföras fysiskt efter två år av årsmöten per capsulam, alltså utan att man träffades; detta på grund av pandemirestriktionerna. Mötet inleddes med en tyst minut för medlemmar som gått bort under 2020, 2021 och 2022. Till föreningens ordförande för ett år omvaldes Anders Sätterberg. Till ny styrelseledamot utsågs Göran Mossberg. I övrigt kvarstår styrelsen oförändrad.

Annons

Annons

Nya styrelsen i SPF Seniorerna Falun. Främre raden: Christina Zetterström (kassör), Gunilla Barkar, Birgitta Wallman och Karin Malmgren (sekreterare). Bakre raden: Herbert Carlén (vice ordf), Göran Mossberg och Anders Sätterberg (ordf).

Bild: Inger Söderlund

Till nya ordinarie ledamöter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) valdes Kent Karlsson (sammankallande) och Gunilla Barkar. Körkommittén får en ny verksamhetsansvarig i Stina von Post liksom studiekommittén i Peter Olofsson.

En ny kommitté har inrättats, Trivselkommittén, med Anna Maria Wahlberg som verksamhetsansvarig och Marianne Häggblom som ledamot. En rad funktionärer avtackades efter långa och fina insatser för föreningen. Tyvärr fick föreningens egen kör ställa in sitt planerade uppträdande på grund av sjukdom.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan