Annons

Annons

Annons

Framtidens elförsörjning

Debatt
Låt lokalbefolkningen äga vindkraften!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige behöver mycket mer el, inte bara om 10-20 år utan NU. Vindkraft är vårt bästa alternativ, men statliga hinder och lokalt motstånd försenar utbyggnaden. Det lokala motståndet borde kunna minskas genom att göra lokalbefolkningen till delägare.

Sverige behöver mer el för att kraftigt minska våra utsläpp, så mer el från kol, olja, gas eller biobränsle är fel väg att gå. Kärnkraft kommer inte kunna leverera än på många mandatperioder. De enda alternativ vi har för att snabbt och utsläppsfritt kunna bygga ut mer elproduktion är vind och sol.

Det lokala motståndet borde kunna minskas genom att göra lokalbefolkningen till delägare.

Bild: Arkivbild

Annons

Dessvärre har vi en regering som prioriterar ned vind och sol av politiska skäl, så sannolikt kommer de statliga hindren bestå ett tag. Men det finns även ett folkligt motstånd mot hållbar energiproduktion där den upplevs förstöra djurs och människors livsvillkor.

Annons

Speciellt vindkraft kolliderar ofta med lokala intressen; rennäringen är kanske det tydligaste exemplet, men även människor som inte drabbas direkt ekonomiskt kan protestera av estetiska eller andra skäl. Solkraft är för många ett mer acceptabelt alternativ, men tyvärr ger det ensamt inte tillräckligt för vårt totala behov av ny el.

Vårt behov av mer el kan inte vänta. Enbart för att ersätta vår import av olja och bensin behöver vi cirka 100 nya terawattimmar per år. Vi kommer att behöva vindkraft. Staden är inte en bra plats för vindkraft eftersom vinden blir turbulent ovanför stadsbebyggelse. (Solkraft fungerar däremot ypperligt i stadsmiljö.) Vindkraften kommer att behöva byggas på landsbygden, där det finns gott om plats och bra vindförhållanden, men människor och natur kommer ändå att bli störda. Hur ska det lösas?

När bygget är klart ska alla kunna ha inflytande på verksamheten och del av vinsten, i form av billig el och pengar från sålt överskott

Vi tror att den rätta vägen att gå är att erbjuda lokalbefolkningen och lokala företag att bli delägare i vindkraften. Alla ska kunna delta på något sätt i förstudierna och i beslutet att investera. Medborgarråd kan vara ett bra sätt att organisera detta. När bygget är klart ska alla kunna ha inflytande på verksamheten och del av vinsten, i form av billig el och pengar från sålt överskott.

Annons

Nästan alla svenskar är överens om att vi behöver mer el, vi vill bara inte själva förlora på det. Lokalt inflytande kan ibland leda till att befolkningen säger nej, men då i vetskap att det kommer att påverka deras ekonomi eftersom de måste köpa sin el från någon annan producent. Vi tror att delägande i hållbar elproduktion kommer att vara attraktivt för de flesta.

Ola Gabrielson och Janine O’Keeffe

Aktiva i Klimatalliansen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan