Annons

Annons

Annons

Framtidens elförsörjning

Debatt
Vad är meningen med att lösa ett problem - och samtidigt skapa tio nya?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När jag läser debattartikeln ”Glöm att alla ska äga sin egen bil” av Anders Gottberg så blir jag lite ledsen av skrivningar om vad jag inte nämner om kärnkraften och så vidare. Jag har arbetat i stort sett hela mitt arbetsliv med infrastrukturprojekt inom elkraft i på alla kontinenter och till stor del med megaprojekt, även vindkraftparker i Östersjön och Nordsjön. Min utgångspunkt i denna debatt är vårt svenska elsystems och dess grundläggande uppgift att förse elkonsumenterna med el som har rätt kvalité vid rätt tidpunkt och till rätt plats och ingenting annat.

Annons

Den som tror att en utbyggnad av vind och solkraft är den lätta och enkla lösningen har ingen aning om hur ett stamnät fungerar.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Annons

Jag konstaterade då bara att när vi tappade rotationsenergi från stora synkrona generatorer i södra Sverige så tappade vi en del överföringsförmåga. Detta har inget med specifikt kärnkraft som sådant att göra, men nu råkar det vara så att vårt svenska stamnät var balanserat på detta sätt med vattenkraft i norr och kärnkraft i söder.

Det var en självklarhet för kloka och förnuftiga politiker som till exempel Tage Erlander och Gunnar Hedlund som insåg att en av grundstenarna i ett samhällsbygge är stabil, säker och billig elkraft. Det finns en stark korrelation mellan elektrifieringen och stigande medellivslängd samt utvecklingen av vårt välstånd. Något som inte minst Hans Rosling pekat på i sina föreläsningar och böcker. I mitten på 80- talet så hade Sverige fått ett av världens modernaste och fossilfria kraftnät och som var väl balanserat för att förse HELA Sverige med stabil, säker och billig el.

Som jag skrev i min tidigare debattartikel så inser jag att det är svårt för politiker och allmänheten att förstå hur ett trefas växelströmsnät fungerar. Ur ett elkrafttekniskt perspektiv är vind och solkraft med endast aktiv effekt, något som kräver både kompensering av reaktiv effekt samt någon regleringskraft, såsom gas som Tyskland valt. Vattenkraft är sämre då regleringen är långsammare och begränsad av vattentillgången samt vattendomar.

Om Anders tror att en utbyggnad av vind och solkraft är den lätta och enkla lösningen har han ingen aning om hur ett stamnät fungerar.

Annons

Annons

Det stamnätet behöver förstärkas med, främst i söder, är elkraft från stora gas- olje- eller kol- eller kärnkraftverk. Utifrån detta kommer jag fram till att kärnkraft är det minst dåliga av dessa.

I till exempel Naturskyddsföreningens rapport 2021, 5 maj så kan utläsas att Sveriges framtida elförsörjning skall till över 50 procent komma från sol och vindkraft. Detta innebär tråkigt nog att klimatutsläppen och miljöförstöringen istället kommer att öka och försämra miljön.

Mitt förslag till föreningen är att snarast genomföra en grundlig riskanalys på de framtida energisystem man föreslår

Mitt förslag till föreningen är att snarast genomföra en grundlig riskanalys på de framtida energisystem man föreslår. Allt så att man inte föreslår lösningar som motverkar föreningens syfte och kan orsak omfattande skada för samhället och oåterkalleliga skador för djur och natur samt för vår befolkning.

En bra redogörelse som jag rekommenderar Anders att läsa kommer från Vattenfalls produktdeklarationer Livscykelanalys 2018 samt EPD (Climate Declaration….) 2022.

Tvärt emot den gängse uppfattningen har kärnkraft lägst specifika utsläpp av samtliga aktuella alternativ

Tvärt emot den gängse uppfattningen har kärnkraft lägst specifika utsläpp av samtliga aktuella alternativ. På kraftverksnivå har vindkraft tre gånger så mycket och solkraft står för fem gånger så mycket utsläpp.

Annons

På elsystemnivå, som är mest relevant, så blir värdena för kärnkraft oförändrat medan värdena för sol och vind sannolikt mer än fördubblas.

En annan rapport som rekommenderas är från DOE (US Department of Enrgy) 2015-09 visar att förnybara energikällor har låg energitäthet samt stor variabilitet. Låg energitäthet resulterar ofrånkomligen i stor åtgång av material och landyta för att ”skörda” energin. Det går åt mycket material stål och betong med flera sällsynta material, vilka det råder brist på, till sol och vindkraftverk.

Annons

IAE (International Energy Agency) har i rapport Minerals in Clean Energi Transitions 2021-05 gjort en stor genomgång av kritiska metaller såsom sällsynta jordartsmetaller, kobolt med mera. IAE konstaterar att energisystem baserat på förnybar teknik skiljer sig fundamentalt från ett system baserat på traditionella bränslen.

Som Anders mycket riktigt skriver så kommer alla framtida energisystem behöva olika typer av metaller och jag hoppas därför att Anders aktivt arbetat för att gruvbrytning skall ske i vårt land istället för i obskyra länder under vidriga förhållanden. I Sverige har vi haft gruvdrift i flera tusen år och om vi går tillbaka några hundra år så hade vi cirka 3 000 gruvor i vårt land och nu har vi 12 stycken.

Jag har svårt att förstå hur en debatt om vår framtida elförsörjning skall vara så känslostyrd och förs med någon sorts religiös tro vad som fungerar även om de strider mot naturlagarna. Visserligen sades Jesus gå på vatten men tro och känslor är inget som ändrar på fysikens och termodynamikens lagar.

En pensionerad kabelingenjör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan