Annons

Annons

Annons

Framtidens elförsörjning

Debatt
Kärnkraft råder inte bot på klimatkrisen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik/inlägg i diskussionen om framtidens elförsörjning

Man får lätt andnöd inför det faktum att vi har en klimatkris att hantera. Gamla beprövade koncept som tillhör fossilsamhället har inte längre någon plats. Som Per Lindvall i en ledare i DD den 24 februari 2023 har belyst, aviserar industriella företrädare att den ”gröna” omställningens behov av elenergi beräknas öka från nuvarande 140 terawattimmar om året till 330 terawattimmar till 2045.

Det framgår också av Energiforsks rapport 2023:913 att det är svårt att veta om alla aviserade industrisatsningar verkligen är realiserbara. Vidare att det går att komma överens om var kraftkällorna ska lokaliseras, hur överföringen ska organiseras och inte minst vem som ska finansiera detta. Kort sagt, var finns realismen under den korta tid som står till buds?

Annons

Annons

Ett av de diskuterade kraftslagen är kärnkraften. Oberoende vad man anser om denna energikälla, så kommer ny sådan i form av ”Small Modular Reactors” (SMR, storleksmässigt en halv Barsebäcksreaktor) inte i tid för att hejda klimatkrisen. Även så kallade normalstora reaktorer om 1000 MW blir färdiga 20 år för sent för att hålla ner klimatförändringarna (Sydsvenska Dagbladet 25/1 2023 ”Ny kärnkraft löser inte de utmaningar höga elpriser medför”).

Som jag i en tidigare artikel argumenterat "Glöm att alla ska äga sin egen elbil” DD den 20 februari, finns det fog för att påstå att kärnkraften är en dokumenterat oetisk, opålitlig och riskabel energikälla. Den råder varken bot på klimatkris eller tillgång på koldioxidneutral energi och den är dyr, väldigt dyr.

Det innebär inte att sol, vind, vätgas och spara-alternativet saknar problem. I tidigare artiklar har debattörerna belyst konsekvenserna med utsläpp av mikroplast från vindkraftverk, extensiv materialåtgång och stora landytor för att producera ”grön” energi, samt problem med återvinning av rara metaller från solceller. Det är synpunkter som jag delar och är enkla att ta till sig. Även spara-alternativet har naturligtvis sina svårigheter. Det förknippas ofta med att avstå, fast det inte alls behöver vara så. I stället kan det på det personliga planet innebära andra livskvaliteter. Och för industrin effektivisering och bättre konkurrenskraft.

Annons

Tänk vad vi kan åstadkomma om vi beslutar oss för att på ett ordnat sätt ställa om elförsörjningen för att möta den sedan länge förutsedda klimatkrisen.

Bild: arkiv

Annons

Min mening är att vi behöver ersätta både kärnkraft och oljeberoende med alternativ som har en återhållande eller direkt negativ effekt på koldioxidhalten i atmosfären. Energiproduktionen måste också innefatta en minimerad råvaruförsörjning för att hålla nere koldioxidkostnad och slöseri med ändliga resurser. För den ändå nödvändiga expansionen av våra kraftkällor bör uttagen ur vår råvarubas gå till fossilfria alternativ. Störst effekt har dock spara-alternativet på alla områden. ”Blicken bör …riktas mot industrin. Här finns en enorm effektiviseringspotential” skriver ledande representanter för ABB och Alfa Laval i en DN-debattartikel 8/12 2022. Vi såg också hur förhållandevis enkelt det var för hushållen att kollektivt spara 18 procent av sin elförbrukning, enligt Svenska Kraftnäts statistik, under föregående september, då elpriset sköt i höjden.

Det finns dock inget som slår energieffektivisering och sparande. Det är huvudalternativen för att klara utmaningen att få en säker eltillgång

Annons

Vårt elsystem har hittills vilat tungt på att vatten och kärnkraft samverkar och systemet är därmed anpassat efter de kraftslagen. Det går förstås inte att rakt av byta kärnkraft mot vind och sol och hoppas att allt ska fungera. Vi behöver tänka i nya banor. Det kan handla om att komplettera traditionell användning av vattenkraften med vätgaslager och stationära batteripaket för momentan effektbalansering av stamnätet. Det finns också stor outnyttjad kapacitet för elproduktion inom fjärrvärmen som borde användas. Det finns dock inget som slår energieffektivisering och sparande. Det är huvudalternativen för att klara utmaningen att få en säker eltillgång.

Effekterna på energimarknaden i samband med Ukrainainvasionen har lärt oss att samhället kan genomgå dramatiska förändringar på kort tid för att hantera oförutsedda kriser. Tänk vad vi kan åstadkomma om vi beslutar oss för att på ett ordnat sätt ställa om elförsörjningen för att möta den sedan länge förutsedda klimatkrisen.

Anders Gottberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan