Annons

Annons

Annons

Säter

Läsartext
Hanna informerade om Säters hemtjänst

Detta är en läsartext.

PRO Säters möte den 22 februari innehöll sång samt information om hemtjänst i Säter, kaffepaus, föreningsnytt och lotterier.

Pensionärer är oftast i god form och har inga eller bara små svårigheter i sin vardag. En dag kan dock åldern ta ut sin rätt och minska förmågan att göra allt som tillvaron kräver. De flesta vill helst behålla den bostad de har och där få hjälp av Hemtjänsten, som många har glädje av. Säters PRO har inte hört att någon är missnöjd med hur tjänsten fungerar, men några frågor till medlemmar har visat brist på kunskaper om vad man kan få hjälp med, hur man gör för att få den, hur den fungerar och vad tjänsten kostar. Därför bad föreningen Hanna Morelius, som är enhetschef för hemtjänstomsorgen i centrala Säter, att komma till februarimötet för att öka kunskapen. Hon mötte ett 50-tal PRO-medlemmar, som hade en hel del frågor.

Annons

Annons

Hanna Morelius förklarade att hemtjänst regleras i Socialtjänstlagen. Kommuner ska erbjuda sina innevånare hemtjänst i den omfattning som behövs för att tillgodose de behov som uppkommer. Tjänsten finansieras dels genom avgifter, dels genom skattemedel. Säters hemtjänst har, enkelt beskrivet, en del för ledning och planering, behovsbedömning och administration och en omsorgsdel som utför tjänsterna.

Hanna Morelius informerade om hur hemtjänst fungerar.

Bild: Stig Eklöf

Att få hemtjänst aktiveras genom ansökan till kommunen från den som har behov av hjälp, eller genom begäran från vårdorgan. Ansökan ska beskriva önskad tjänst, som kan vara vilken som helst av praktiska vardagsåtgärder (utom husdjursvård), men också tjänst av social natur, samt idé om hur och när den ska utföras, med andra ord vara en ”önskelista”.

En bra början är ett telefonsamtal till Hemtjänstenheten, som nås genom kommunens telefon 0225-55000. I dialog med den sökande behandlas ansökan av en biståndshandläggare, som beslutar om vilken/vilka tjänster som beviljas och hur de ska utföras.

Om ansökan inte godkänns för utförande kan det överklagas skiftligt, i första hand till berörd handläggare, som hjälper till med det och därefter till dennes chef. Överklagan ska motiveras.

Godkänd ansökan överlämnas till hemtjänstens omsorgsorganisation, som i samråd med mottagaren genomför begärd tjänst. Efter en kort tid sker en uppföljning för att stämma av hur tjänsten fungerar och eventuellt ändra den.

Annons

Omsorgsorganisationen i centrala Säter har ett distrikt för området norr om och ett för området söder om Ljusterån. De kompletteras av en för hela kommunen gemensam nattpatrull för ”nattinsatser”, bland annat larmbevakning. Av många skäl går det inte att undvika att tjänstmottagare får möta flera olika utförare, men varje mottagare får en av utförarna som sin personliga kontakt.

Annons

Tiden mellan ansökan och fungerande tjänst kan variera beroende på den sökandes situation och hur komplex tjänsten är. Den vanligaste tjänsten är larm, (där besök ska göras senast efter en timme), därnäst inköp av dagligvaror.

De, som arbetar i hemmen är utrustade med tjänstetelefoner, som efter personlig inloggning används för att låsa upp de anpassade dörrlåsen hos dem, som har tjänster och för att hålla reda på hur lång tid en tjänst har behövt.

Missnöje med tjänsten anmäls till Hanna Morelius.

Hemtjänst ger, Förutom beställd tjänst, tryggheten att någon ser till tjänstanvändaren, ofta flera gånger om dagen, och kan till exempel initiera eftersökning om någon oförklarligt är borta, eller åtgärd om något inträffat.

Kommunens hemtjänstpris är 315 kronor för varje ”arbetstimme”, som ryms inom registrerad tid för att utföra beslutad tjänst. Maxkostnad per månad är 2359 kronor, oavsett eventuellt kapital. Månadskostnaden kan också begränsas genom regeln om förbehållsbelopp. Den innebär att ett par ska ha minst 9445 kronor och ensam minst 5717 kronor per månad kvar, när bostadskostnad och kostnad för hemtjänst är betalade.

Annons

Rut-avdrag gäller inte för hemtjänstkostnad, men kan användas om någon köper jobb från ett företag.

Förutom tjänster i egen regi har Säters Hemtjänst samarbete med företag som levererar tjänster.

PRO Säters februarimöte den 22 februari innehöll en del Taube, framfört av föreningens sång- och musikgrupp.

Bild: Stig Eklöf

För vissa hemtjänster gäller att bostaden ska medge att de kan utföras under förhållanden, som svarar mot kraven på arbetsmiljö för den/dem som ska göra jobbet. Om de inte gör det kan bostadsanpassning vara nödvändig.

Annons

Om överenskomna tider för en tjänst inte kan hållas är det viktigt tala om det för respektive omsorgsdistrikt i så god tid som möjligt.

Om förutsättningar för tjänst förändras, till exempel förbättrad eller försämrad ”egenförmåga”, ska tjänstemottagaren ta kontakt med aktuell biståndshandläggare för eventuell anpassning av tjänsten.

Vårdorgansbeställda tjänster gäller ofta medicinering och sker enligt särskilda anvisningar och med hjälpmedel.

Hanna avslutade sin information med att betona att Hemtjänsten så långt det är möjligt vill ge stöd till dem som känner att de behöver det, och att ge stödet på sådant sätt att tjänstemottagarna blir nöjda!

Ta gärna kontakt med Hanna genom kommunens telefon 0225-55000 om referatet väcker frågor eller intresse. ”Googla” gärna ”säter hemtjänst” så blir mera information tillgänglig.

Föreningens ordförande Lennart Ebbegren tackade för Hanna för bra presentation av nyttig kunskap. De som var med på mötet var mycket nöjda med Hannas information och hennes sätt att ge den.

Efter kaffepaus berättade Lennart om att PRO försäkringsvillkor förbättrats och att mera om det tas upp vid kommande medlemsmöte, om pubafton, om att vårens bildvandringar startar 1 mars och om årsmöte med minnesstund 29 mars klockan 13.00 i Coriandergården. Vinster på mötesbiljett och lotterier fördelades innan mötet slutade.

Insänt av Stig Eklöf

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan