Annons

Annons

Annons

Framtidens elförsörjning

Debatt
Samhällsbehoven ska stå i första rummet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik/inlägg i diskussionen om framtidens elförsörjning.

Replik till ”Lite naivt att tro att företagen är opartiska”.

Signaturen ”En pensionerad kabelingenjör” lyfter fram sin tunga meritlista, yrkesanalytiska förmåga och bakgrund i det hårt arbetande bondesamhället (DD 2023-03-09). Själv tycker jag att det är tillräckligt med mitt namn och att låta sakfrågan tala.

Självklart har industrin ett egenintresse för utbyggnad av kraftproduktion och efterföljande överföringskapacitet. Det vore dock dumt att inte lyssna på tillverkare som har något vettigt att erbjuda.

Bild: Ronny Karlsson

Annons

Vad gäller den då? Den omedelbara uppgiften är att komma bort från fossilsamhället.

Annons

Min poäng är att vi inte har tid att bygga ut ny kärnkraft med det tidsfönster som vi har till förfogande. Därför måste vi fokusera på de alternativ som står till förfogande. Nu, inte om 15 - 20 år. Aktuellt nu är sol, vind, våg och vätgaslagring.

Vi har inte tid att bygga ut ny kärnkraft med det tidsfönster som vi har till förfogande. Därför måste vi fokusera på de alternativ som står till förfogande

Det är lämpligt att diskussionen kretsar runt hur realiserbara de utbyggnadsalternativen är, eller kanske rättare sagt ersättningsalternativen. Häri ingår, som tidigare påpekats i debatten, att lösa problemen med svängmassa, frekvenshållning och spänningsreglering i stamnätet. En värdig uppgift och utmaning i mänsklighetens tjänst för våra tekniska specialister. För övrigt finns redan en hel del användbara lösningar för ett stabilt elsystem. Se Ny Teknik 2023-03-08.

Självklart har industrin ett egenintresse för utbyggnad av kraftproduktion och efterföljande överföringskapacitet. Det vore dock dumt att inte lyssna på tillverkare som har något vettigt att erbjuda. Teknikutveckling är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla våra samhällsfunktioner.

Annons

Annons

Som jag tidigare framfört vore det inte bra för vare sig klimat eller miljö om industrins och många partiers förväntningar på en trefaldigad elproduktion realiserades. Och är de ens verklighetsförankrade?

Dessutom och som ett exempel, vilken initial- och livscykelkostnad har uppförandet av tusentals vindkraftverk för koldioxidhalten i atmosfären? All mänsklig aktivitet påverkar och industriell sådan är i särklass.

Det är därför jag förespråkar att vi ska ta det lite lugnare med utbyggnaden av kraftproduktionen. Framför allt måste samhällsbehoven stå i första rummet. Det ska inte vara företagen som har tolkningsföreträde i sådana avgörande investeringsbeslut. Konsekvenserna för samhället är enorma.

Energieffektivisering och sparande är för närvarande de minst konfliktfyllda och samtidigt mest kraftfulla verktygen för att kunna bemästra klimatkrisen.

Anders Gottberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan