Annons

Annons

Annons

Borlänge

Läsartext
PRO Mjälga-Östermalm har haft årsmöte

Detta är en läsartext.

Onsdagen den15 mars hade PRO Mjälga-Östermalm sitt årsmöte på Svanen. Till mötet hade 38 deltagare kommit . För underhållningen stod ”Träffengänget” med sju sångare och musikerna Eva Seger-dragspel, Sven-Erik ”Ecce” Borg-gitarr, Harry Göransson-durspel.

Sångare, främre raden fr v: Marianne Arnberg, Ingrid Sundell, Kerstin Holmlin, Ulla Kampl, Els-Marie Forsberg, Anders Jobs, Iiris Kangaslausta, Eva Seger, Sven Erik ”Ecce” Borg och Harry Göransson.

Bild: Håkan Castor

Mötet inleddes med att ordföranden Håkan Castor hälsade deltagarna välkomna och genomförde parentation. Ett ljus tändes och till tonerna av ”En ton till himmelen” lästes namnen upp på de de nio medlemmar, som avlidit under år 2022. ”Träffengänget” fortsatte med sången.

Annons

Därefter följde det sedvanliga årsmötesprogrammet.

Presidiet – ordförande Erik Arnberg och sekreterare Anders Jobs.

Bild: Håkan Castor

Annons

Årsmötet valde Erik Arnberg till mötesordförande och Anders Jobs valdes till mötessekreterare.

Valda för åren 2023-2024 blev till ordförande Håkan Castor och till ledamöter blev Louise Jobs och Buchardt Bettman, Valda för 2023 blev till kassör Anders Jobs och till ombud för PRO:s samorganisation Håkan Castor och till ersättare för honom Anneli Andersson.

Anneli Andersson och Lars-Åke Hedlund har ett år kvar som ledamöter. Gun Klintberg sitter kvar som revisor i ett år.

Till valberedning för ett år valdes Sten-Olof Eklund och till övriga två utsågs Eklund att utse ytterligare deltagare..

Presidiet avtackades med var sin blomma. Därefter avtackades Ulla Karlssson för sitt arbete som kassör och Ragnar Scherling för sitt arbete i styrelsen. De fick också var sin blomma.

Den avgående kassören Ulla Karlsson och ledamoten Ragnar Scherling.

Bild: Håkan Castor

Därefter blev det kaffepaus och vi drack te/kaffe och åt en mandelsemla.

Därpå underhöll ”Träffengänget” med sångerna ”En kväll i juni”, ”Låt hjärta va med”, ”Sivan medley”, Sångarna fick sitta ner medan musikerna spelade ”Liljans Vals”och ”En fattig bonddräng”, Därpå kom sångarna tillbaks och sjöng ”Vals på Österskär”, ”Mosippan” och ”Flickarna i Småland”. Sångarna fick sitta ner och på begäran av Håkan Castor spelade musikerna ”Inbjudan till Bohuslän” och avslutade sedan med att spela ”Annas visa”.

Annons

Annons

Mötesdeltagare som lyssnar på Träffengänget.

Bild: Håkan Castor

Thure Klintman att resegruppen planerar en resa till Jädraås för att åka ånglok till Tallås. Den resan kommer att ske i juni månad, Han frågade deltagarna om det fanns intresse för en sådan resa och majoriteten sträckte upp sina händer.

Mötet avslutades sedan med sedvanlig prisutdelning på lotteriet.

Vid pennan Anders Jobs

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan