Annons

Annons

Annons

Debatt
Sjukvården är i behov av mycket bättre planering

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att personer med svår psykisk sjukdom har kortare medellivslängd än genomsnittet, främst på grund av hjärt- och kärlsjukdom, är inget nytt konstaterande.

Hälso- och sjukvården är i akut behov av en avsevärt bättre planering och samordning med tydliga ramar och långsiktiga satsningar.

Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Det behövs ett långt starkare engagemang, med högre kompetens från vårdens och politikens sida, för att personer med allvarlig psykisk sjukdom inte ska drabbas så mycket av just komplikationen hjärt-kärlsjukdom.

Vi ser att dagens vårdgivare behöver aktivt stöd i detta viktiga arbete. Det behövs politiskt beslutsfattande och mod, annars kommer denna överdödlighet bland människor med värre psykisk sjukdom att bestå.

Annons

Vi föreslår att:

Annons

- Psykiatrin bör anställa allmänläkare så att remiss inte behöver skrivas till vårdcentralen, utan vård/behandling ska kunna ges på plats.

- Enklare undersökningar som exempelvis tum-EKG och pulssyresättning ska göras både vid besök inom psykiatrin och inom primärvården.

- Primärvården behöver säkerställa att det finns psykiatrisk kompetens.

- Tandvården behöver ha mer uppsökande verksamhet för psykiskt sjuka, som ofta har dålig munhälsa.

- Primärvården bör ha en aktivt uppsökande roll för denna patientgrupp och kunna göra hembesök hos individer som har svårt att ta sig till vårdcentralen.

- Våra nya mobila medicinska team, som är på införande efter värdefulla förslag från vårt gröna sjukvårdsparti, ska även få psykiatrisk kompetens och psykiatriska uppgifter. Detsamma ska gälla när de nya mobila medicinska teamen vidareutvecklas till ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, vilket till en början främst verkar bli aktuellt för svårt sjuka barn och unga.

Människor är inte antingen friska eller sjuka. Det finns oftast en gråzon däremellan. En systematisk kontroll av somatiska/ psykiatriska/ neuropsykiatriska diagnoser och behandlingar behövs. Vem gör vad, när och hur?

Barn och unga med psykiska problem behöver få utökat stöd. Alla behöver lära sig om autismspektrumtillstånd. Kom ihåg att du duger som du är, vi är alla unika!

Hälso- och sjukvården är i akut behov av en avsevärt bättre planering och samordning med tydliga ramar och långsiktiga satsningar.

Vad gäller privattandläkare föreslår vi att intresserade sådana ska kunna få ta emot valfritt antal barn, istället för idag antingen inga barn alls eller maximalt med barn. Då får vi ökad flexibilitet och avlastning för folktandvården, som idag har väldigt många barnpatienter.

Annons

Annons

Om man verkligen vill hjälpa de enskilda patienterna till en så bra hälsoutveckling som möjligt över tid, bör vården ställas om till ett sammanhängande integrerat system, som präglas av en helhetssyn och där förebyggande insatser utökas

Kortare arbetstid med bibehållen lön, fria hälsokontroller, möjlighet att slippa nattskift, rekryteringsbonus och trohetsbonus. Det kan vara några bra sätt att locka fler att arbeta i vården och stanna där. Senare skolstart och gratis skolfrukost är andra goda kommunala reformförslag som vi tror starkt på.

Vi kritiserar beslut om ogenomtänkta besparingar inom vård- och omsorg inklusive olika slags vikariestopp. Vi inom Folkkampanjen för sjukvården vill bland annat införa 3-3-systemet, när man arbetar tre dagar och är ledig i tre. Detta minskar en hel del de höga, kostsamma sjukskrivningarna i vården.

Vi behöver även få en reform av dagens sjukresor. För dem med mer komplicerade sjukresor med både buss och tåg utanför den egna regionen, kan regionen idag EJ utfärda Resplusbiljetter som gäller för både tåg och buss, utan enbart tågbiljetter. Detta leder till att patienten måste själv lägga ut för bussbiljetterna, för att först få ersättning i efterhand för dem. Det är dock långt ifrån alla patienter som har råd för sådana utlägg, för de interregionala sjukresorna för specialistvårdsremisserna. Relevanta åtgärder med aktivt införande av Resplusbiljetter behövs snarast!

Annons

Det är så klart nödvändigt att reformera dagens olämpliga, kontraindicerade och ofta farliga vårdorganisation. Om man verkligen vill hjälpa de enskilda patienterna till en så bra hälsoutveckling som möjligt över tid, bör vården ställas om till ett sammanhängande integrerat system, som präglas av en helhetssyn och där förebyggande insatser utökas.

Annons

Förutsättningen är att vården utformas utifrån grundläggande medicinska principer, och att fokus läggs på vårdtagarna (patienterna) och inte på vårdgivarna, det vill säga organisatoriska strukturer, olika personalgrupper, tjänstemän och politiker.

Vi går vidare!

Ken Swedenborg (ffs), Partiordförande, Vidareutbildad undersköterska

Maggi Nordström (F4F), Teologie kandidat, Miljösamordnare

Kerstin Holdo-Nordström (ffs), Församlingspedagog

Elnour Ishag-Adam (ffs), Arkitekt

Sten Lundin (NSPH), Konsult

Urban Schander (ffs), Kvalitetschef

Hans-Erik Hellberg (F4F), Aktivist

Birgitta Kristina Andersson (ffs), Pensionär

Anni Andersson (ffs), Undersköterska

Sara Leo (ffs), Tandsköterska

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan