Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

18 förorenade områden

Avfallsdeponier, verkstadsindustri och impregnering. Så ser några av de områden som är bedömda som farliga ut.

– Vi skickar in önskemål till Naturvårdsverket om prioriterade områden men kön är väldigt lång, säger miljöenhetens enhetschef Per-Erik Sandberg på länsstyrelsen.

Det är SVT:s grupp för databasjournalistik, Pejl, som har gjort en sammanställning över förorenade områden i Sverige. I den framgår det att det finns 18 förorenade områden. Dessa har ordnats i fyra riskklasser.

Av de 18 platserna bedöms fyra stycken vara av stor risk, som är näst högst i skalan. Sex stycken är måttlig risk. Resterande tio är liten risk.
Risken handlar om ett förorenat område är farligt för människor eller miljö och om det finns risk att det sprids.

Det värsta området är före detta Flosjöns sågverk. Området är nummer 8 på länets prioriteringslista. På 60- och 70-talen impregnerades trä där med pentaklorfenol, ett giftigt ämne som förbjöds 1978.
Stefan Tansbo, biträdande enhetschef vid länsstyrelsens miljöenhet berättar att frågan om markansvaret är komplicerad. Kommunen och länsstyrelsen har inte varit överens om vem som är ansvarig.
– Det har nog blivit ännu mer komplicerat efter Dala-Floda Groups konkurs, säger Stefan Tansbo.

Det tar tid att sanera områdena. SVT:s lista omfattar runt 20 000 platser i hela landet. Av de flesta områden som har sanerats så har det skett av företag. Dock är många områden kvar sedan gammalt där företagen inte finns kvar och då blir det statens ansvar.
– De statliga bidragen är visserligen 6- till 700 miljoner per år men de räcker inte alls i Sverige. Det kommer att ta många årtionden innan man kommer så värst långt i den nationella prioriteringslistan, säger Per-Erik Sandberg.

Seth Jansson
seth.jansson@daladem.se


Förorenade områden i Gagnefs kommun

Flera av områdena är sedan länge inte i bruk.

Stor risk:
• Flosjöns Sågverk, sågverk med doppning (impregnering). Huvudstudie avslutad men åtgärd är inte påbörjad. Prioriterat objekt, nummer 8 av 10 i länet.
• Björbo avfallstipp, avfallsdeponier med farligt och icke farligt avfall.
• Mockfjärdsverken, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.
• Rävheden avfallstipp, avfallsdeponier med farligt och icke farligt avfall.

Måttlig risk:
• Djurmoverken, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.
• Fd bilskrot på Heden, skrothantering och skrothandel.
• Gagnefs avfallstipp, avfallsdeponier med farligt och icke farligt avfall.
• Lindbyverken, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.
• Moelven Dalaträ, sågverk med doppning.
• Myrholen, avfallsdeponier med farligt och icke farligt avfall.

Liten risk:
• Flintgruvan, gruva och upplag, sulfidmalm och rödfyr.
• Gisab impregnering, träimpregnering.
• Gruvan, norr om Mockfjärd, gruva och upplag, järnmalm.
• Jordbärsmyran, gruva och upplag, sulfidmalm och rödfyr.
• Kättjarbodberget, gruva och upplag, sulfidmalm och rödfyr.
• Mockfjärds barktipp, industrideponier.
• Tjärfabrik i Björbo, tillverkning av trätjära.
• Trätåg Björbo, övrigt BKL 4.