Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

800 bostäder planeras i kommunen just nu – här kommer de ligga

/
  • De planerar för tusen nya bostäder i Borlänge. Mariam Ghasemi, planarkitekt, Linda Nilsson, plan- och markchef i Borlänge kommun och Gabriel Barrioz, planarkitekt.
  • Här intill Dagnyhusen ska HSB uppföra ett åtta våningar högt hus med 25 lägenheter.
  • De tolv planerade bostadsrätterna i Mjälga är efterfrågade.
  • Även vid Maximparkeringen ska det bli bostäder.
  • Här vid Nygårdsvägen/Studievägen i Jakobsgårdarna planeras ett nytt område med 200 lägenheter.
  • Området vid Vattenparken är aktuellt för bostadsutbyggnad.

Borlänge växer. Till och med år 2018 ska 1037 nya bostäder stå färdiga.
Bebyggelsen förtätas i centrala delar av Borlänge som Dagnyområdet, Wallintorget och Maximtorget.

Annons

2004 var över 250 lägenheter tomma hos Tunabyggen. I dag är det bostadsbrist.

Under samma tid har arbetstillfällena ökat med över 2800 jobb, enligt kommunens uppgifter. Men många som arbetar i Borlänge bor inte i kommunen utan pendlar.

– Vi har ett uppdrag från politikerna att tillskapa nya bostäder. Borlänge växer, har ett positivt födelseöverskott och har tillskapat arbetstillfällen. Men inpendlingen har ökat och det är jätteviktigt med fler bostäder. Vi jobbar jättemycket med att ta fram fler detaljplaner, säger Linda Nilsson, plan- och markchef i Borlänge kommun.

– Vi vill förtäta mer en kilometer runt resecentrum och i de centrala delarna för att få en attraktiv stad.

Just nu pågår planering för 800 bostäder.

I Dagnyområdet ska HSB Dalarna uppföra ett nytt höghus. Det blir ett punkthus med 25 lägenheter, åtta våningar högt.

Samråd har genomförts om detaljplanen. Men många invånare i Dagnyområdet vill inte ha ytterligare ett höghus där.

En protestlista med ett 80-tal namn från två av husen har lämnats in till kommunen. De som skrivit på vänder sig mot att de får sämre utsikt från sina balkonger och mindre sol under somrarna. En del lägenheter kommer att sakna sol under hela dagarna. De befarar också att lägenheternas värde sjunker.

– Det handlar om att väga in alla synpunkter man får. Många säger att de inte vill ha bostäder nära sig, men gärna någon annanstans, säger Mariam Ghasemi, planarkitekt.

– Vi är väldigt glada att HSB vill bygga.

I april eller maj ska detaljplanen vara klar att godkänna.

HSB vill också uppföra bostäder vid Vasaparken.

Dala-Demokraten träffade några Dagnybor i området.

– Jag känner mig inte berörd, men någon liten grön plätt kunde man väl få ha kvar, säger en kvinna som bor i huset längst bort från Hagavägen.

Medan en annan invånare istället välkomnar utbyggnaden. Han tycker det är en bra sak att förtäta staden genom att bygga på höjden.

Utanför centrum växer ny bostadsbebyggelse fram i Jakobsgårdarna, Gylle, Mjälga och Uvbergsviken bland annat. I Mjälga har det varit stor åtgång på tolv bostadsrätter som ännu inte är byggda.

Torsång och Ornäs är utpekade som utbyggnadsområden i översiktsplanen för Falun-Borlänge.

I Uvbergsviken planeras ett nytt område med 35-40 villor.

– Vi försöker ha en ganska flexibel plan så det blir lite valfrihet för exploatören, men vi styr med väggmaterial och färger, säger Gabriel Barrioz, planarkitekt som ansvarar för området i Uvbergsviken.

Det pågår en översyn av vilka nya områden som kan vara intressanta för ny bostadsbebyggelse.

– Vi har sett över hela Borlänge från ett utifrånperspektiv, var det kan vara intressant att bygga. Vi är ute en hel del och möter medborgare och exploatörer. Det finns områden vi undersöker men där det inte finns planuppdrag, då är det lite ställningstaganden att göra, säger Linda Nilsson.

Annons