Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vittnens namnteckningar förfalskade • Miljonarv till arvsfonden

Annons

I januari avled en känd profil i en dalaort. En månad senare visade en präst ett testamente med sig själv som ensam arvtagare. I boet finns värden om cirka två miljoner.
När testamentsvittnena kallades till förhör förnekade de sina namnteckningar.
Nu är arvet förlorat för prästen, som dessutom hotas av åtal för flera brott.

Testamentet är undertecknat 6 juli 2006. Enligt prästen har det skickats per post i december samma år tillsammans med ett gåvobrev rörande ett härbre. Handlingarna har bevittnas av två makar, 75 och 72 år gamla.
”Jag hade ingen som helst anledning att tro att dessa dokument ej var giltiga”, skriver prästen i en inlaga till tingsrätten.
Det fanns det anledning att göra.
De båda vittnenas namnteckningar är påfallande lika varandra. Ställda inför dem polisanmälde vittnena själva, i mars, misstänkt urkundsförfalskning. I anmälan framförs misstankar om att också den avlidnes namnteckning kan vara förfalskad.

Förlorat

Advokat Fredrik Sandberg är utsedd till boutredningsman. Han har gjort bouppteckningen och konstaterat att vittnenas namnteckningar är falska.
- Jag har inte en susning om hur det gått till. Vittnena hävdar att de inte skrivit under. Sen har allmänna arvsfonden tvingats gå till domstol för att få testamentet ogiltigförklarat, säger Sandberg till DD.
Tingsrätten hade en enkel uppgift.
I och med vittnenas inställning hade prästen bara att medge ogiltigförklaringen.
Däremot ville prästen med två vittnesmål styrka att den avlidne dels avsett att göra vad som sägs i testamentet, dels att han skänkt det härbre som omfattades av gåvobrevet. Det tar domstolarna över huvud taget inte upp till prövning.

Överklagat

I stället för att få ett arv omfattande närmare två miljoner tvingas prästen betala Arvsfondens ombuds arvode om 12 600 kronor.
Prästen gick vidare till hovrätten som konstaterade att vad som anfördes inte har betydelse i ett mål som gäller testamentets giltighet, varför domen fastställdes.
För några dagar sedan sade Högsta domstolen definitivt nej genom att neka prövningstillstånd.
Det betyder att Fredrik Sandberg nu kan realisera boets tillgångar som tillfaller Allmänna arvsfonden.
Hos polisen har nu en anmälan från de båda vittnena plockats fram i ett försök att utreda vem som egentligen skrivit namnteckningarna på testamentet.

Bitterhet

I skriftväxlingen med domstolarna uttrycker prästen en tydlig bitterhet. Frustration över att önskemål om vittnesförhör till styrkande av hennes påståenden helt ignoreras. Över att tvingas betala motpartens ombudskostnader. Givetvis också över polisanmälan.
Prästen säger sig bestrida Arvsfondens yrkande, trots insikt om felen i testamentet, bara för att försöka försvara den avlidnes uttryckliga vilja och omsorg om hembyn.
Prästen uppger sig i korrespondensen med domstolarna ha blivit utsatt för trakasserier under sommaren. Och hindras från att hämta sina personliga ägodelar i det omstridda härbret.
GUBB JAN STIGSON

Mer läsning

Annons