Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Är 350 000 kronor i månaden en rimlig lön?

Ett flertal studier har visat att fler fasta läkare inom primärvården bidrar till både lägre kostnader för landstingen och högre kvalitet och kontinuitet inom hälso- och sjukvården. Det finns idag exempel på bemanningsföretag som begärt 350 000 kronor per månad för stafettläkare, skriver tjänstemän och läkare i landstingsledningen i ett öppet brev.

I dag har den svenska primärvården färre antal allmänläkarspecialister per invånare jämfört med övriga Europa. Över hela landet saknas det en stor andel fasta distriktsläkare som arbetar på vårdcentralerna. Bara län som Stockholm, Uppsala, Östergötland och Västmanland ligger bra till när det gäller denna typ av bemanning.

När man räknar totala antalet läkare per invånare råder det ingen brist. Att vi dock inte har tillräckligt många allmänläkarspecialister idag har en rad orsaker varav den viktigaste är att vi inte utbildat tillräckligt många i denna specialitet de senaste 5-10 åren.

Det mest avgörande är alltså att få fram fler välutbildade distriktsläkare till fasta tjänster på vårdcentralerna. Landstinget Dalarna jobbar intensivt med detta och har inom primärvården anställt cirka 100 ST-läkare som nu utbildas och ska vara färdiga distriktsläkare inom senast 5 år. Vi har en organisation med mycket kompetenta studierektorer för denna utbildning och en nyligen genomförd enkät visar att dessa ST-läkare upplever sin utbildning som mycket bra. Efter utbildningen har landstinget en rad åtgärder så att dessa läkare, när de är klara allmänläkarspecialister, stannar kvar som distriktsläkare och inte tar arbete som stafettläkare.

Samtidigt, i denna bristsituation, utvecklar andra professioner på vårdcentralerna sina arbetssätt så att allas kompetens tas tillvara på bästa sätt. Även den specialiserade vården på länets lasarett åtar sig nu att försöka utvidga sitt ansvarsområde så att inte primärvården belastas onödigt.

Inom sjukvården, inte minst primärvården, har utvecklingen på grund av distriktsläkarbristen hos många landsting de senaste åren gått allt mer mot att fasta tjänster ersätts av korttidsvikarier från bemanningsföretag, så kallade stafettläkare. En utveckling som har lett till ett antal problembilder:

– Kontinuiteten blir lidande. Patienterna, inte minst de äldre, ser en otrygghet i att gång på gång möta en ny läkarkontakt.

– Svårigheter med att bedöma stafettläkarnas kompetens då de bara finns på vårdcentralen en kort tid, vilket leder till ständiga risker för misstag gällande kvaliteten i verksamheterna och patientsäkerheten. Detta har också inneburit att IVO/Socialstyrelsen får lov att lägga stort engagemang i att försöka hantera särskild bevakning av verksamhet med korttidsbemanning/stafettläkare.

– Det är dyrt. Många landsting har, för en relativt stor andel vårdcentraler, blivit beroende av stafettläkare. Detta har mycket långtgående kunnat utnyttjas av bemanningsföretagen och därför finns idag exempel där det begärts 350 000 kronor per månad för ett tidsbegränsat distriktsläkarvikariat.

För Dalarnas del är det idag över 30 bemanningsföretag som önskar få vara med i budgivningen kring stafettläkare. Det säger något om vilken lukrativ bransch detta är. Skulle alla läkartjänster vid Dalarnas vårdcentraler vara fast bemannade skulle det innebära en årlig besparing på omkring 50 miljoner kronor för Landstinget Dalarna. Vi skulle också få till en bättre kontinuitet och kvalitet för både patienter och oss som jobbar inom hälso- och sjukvården.

Landstinget Dalarna har nu tagit ett tydligt ansvar i att försöka begränsa beroendet av, och kostnaderna kring, stafettläkare i den struktur- och förändringsplan man nu genomför.

Vi hoppas att även Dalarnas befolkning har förståelse för alla de insatser som landstinget behöver göra för att begränsa beroendet av stafettläkare, för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet även i framtiden.

Ulf Börjesson

Divisionschef primärvård

Tomas Riman

Divisionschef kirurgiska specialiteter

Pär Lennart Ågren

Divisionschef medicin

Per Söderberg

Divisionschef psykiatri

Ulf Nordin

Chefläkare

Annica Lindell Lang

Chefläkare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel