Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Avloppsstrid ”fyller” 17 år – och fortsätter

Annons

Tvisten om avloppsanläggningen har pågått under 17 år – och fortsätter.

Miljö- och byggförvaltningen har hävdat att anläggningen kan ut- göra en miljörisk, men ägarna anser – med stöd av anlitad expertis – att den fungerar bra.

I slutet av förra året beslutade miljö- och byggnadsnämnden att förelägga ägarna till en fastighet i kommunen att koppla bort och plombera utgående avloppsrör från fastigheten.

Redan 1996 gjorde kommunen en genomgång av avloppen i byn, men fick ”otillräcklig” information om det här avloppets konstruktion.

Med hänvisning till att rättsläget var oklart bestämde förvaltningen sig för att inte driva ärendet vidare, men meddelade i juni 1997 de dåvarande ägarna att avloppet inte var godkänt:

– Det kan innebära en miljörisk då avloppsvattnet inte renas tillfredsställande.

Med miljöbalkens tillkomst 1998 skärptes utsläppskraven och vid en inventering under 2010 fann nämnden att de som vill ha sina avlopp godkända måste visa hur det är konstruerat och fungerar:

– Det är nödvändigt att anläggningen uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer.

De nuvarande ägarna till fastigheten ansökte 2010 om att deras avlopp godkänns och efter ett åtgärdsföreläggande ansökte de om anstånd i åtta år. Dessutom meddelade de att de av kostnadsskäl inte har för avsikt att åtgärda avloppet.

Fastighetsägarna, som överklagat föreläggandet, menar att de föreslagna åtgärderna är omöjliga på grund av utrymmesbrist, att experter anser att andra och enkla åtgärder är tillräckliga, att anläggningen är felfri, att kommunen beviljat bygglov och att anläggningen tillkommit före den nya lagens tillkomst. Dessutom påpekar de att fastigheten används sporadiskt.

Länsstyrelsen anser att avloppsanläggningen visserligen bör åtgärdas, men håller för sannolikt att det kan göras med andra metoder än de förelagda.

Styrelsen, som menar att kommunen tillgripit mer ”ingripande åtgärder” än nödvändigt upphäver därför nämndens beslut och skickar tillbaka ärendet till miljö och byggnadsnämnden för ny handläggning.

Kent Olsson
kent.olsson@dt.se