Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bättre ekonomi för klubbar med arenabolag

Driften av Domnarvsvallen tas över av kommunen 1 april.
Nu utreds om ett kommunalt arenabolag ska bildas för att sköta driften av övriga idrottsanläggningar i kommunen.
– Ansvaret ska kanske inte ligga kvar på enskilda föreningarna, säger Ola Brossberg, S, ordförande i kultur-och fritidsnämnden. Det finns synergieffekter i en samordning.

Bakgrunden är kommunens ansträngda ekonomi. Uppräkningen av idrottsklubbarnas årliga driftavtal med två procent har förbytts i besparingar. Kommunens anslag till driften av idrottsanläggningarna har minskat med fem procent.
– Vi är medvetna om att många föreningar inte får verksamheten att gå ihop, säger Ola Brossberg.
Moderniseringen av Domnarsvallen tvingar kommunen att ta över driften av fotbollsplanen. Nu har tjänstemannen i fritidssektorn Sven-Olof Zetterström utrett om modellen kan utsträckas till att gälla fler idrottsföreningar.
Driftsbolaget Domnarvsvallen AB avvecklas när kommunen övertar driften. Det betyder att anställda i Domnarvallen AB förlorar jobben. Det rör sig om 3-5 personer.

– Kommunen övertar ingen personal, äger Mats Carlsson, fritidskontoret. Däremot kommer ett antal tjänster att utannonseras. Kommunen kan ha tillfälliga anställda som har förtur.
De hyror som Brage och andra fotbollsklubbar betalar för matcher och träningar på Domnarvsvallen ska täcka kostnaderna för arenans uppdatering som behövs för seriespel i högre divisioner.
Ett framtida arenabolag skulle få ansvar för skötseln inte bara för Domnarvsvallen utan samtliga idrottsanläggningar i kommunen.
Föreningarnas driftsavtal med kommunen ska täcka personalkostnader, kostnader för el, vatten, värme, löpande underhåll och förbrukningsmaterial.

Sven-Olof Zetterström har utrett vad arenabolag får för konsekvenser. Styrkan är tydlig ledningsorganisation, striktare ekonom, och samordning av inköp, gemensam maskinpark.
Svagheten kan vara att det ideella ansvaret minskar och det i sin tur leder till att fler måste anställas.
Han håller dörren öppen för andra lösningar. Intraprenad kan vara en form för idrottsförningar som vill samarbeta liksom möjligheten att bilda självständiga bolag. Med intraprenad kan en schemalagd personalpool utan fast placering skapas.
Nackdelen är att det kan bli konflikter hur enskilda anläggningar ska skötas.

När självständiga bolag bildas får idrottsföreningarna utökat ansvar. Exempelvis blir Gylle Borlänge Hockey AB en enhet som omfattar ishall, curlinghall och fotbollsplaner. Maserhallen AB får ansvar över Sportfältet och Domnarsvallen. HB Kvarnsvedens IP bildar bolag med ansvar för driften av IP, inomhushall, konstgräsplan och Mellsta. Tunets IP samorganiseras med Tunets bad.
Ett fjärde alternativ är arenor säljs till den förening som nyttjar dem. Knappast aktuellt i Borlänge. IK Brage avvisade det alternativet. Brage vågade inte ensamt axla de investeringar som måste till.
– Ett arenabolag förutsätter att de ideella krafterna finns kvar i föreningarna, säger Ola Brossberg. Kommunen har inte möjlighet att anställa fler.

Hans Dahlqvist