Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Begär ut dina journaler!

Sumerernas kilskrift, vikingarnas runor, de få som kunnat skriva samt medicinmän har säkerligen genom årtusenden haft en utstrålning av mystik. Långt efter att alla lärt sig att läsa och skriva har dock läkare fortsatt ikläda sig en aura av mystik.

De har placerat sig i en klass för sig genom att skriva på latin med svårtydd handstil. Idag använder läkare uttryck som gemene man inte förstår stick i stäv med vad t ex Språklagen säger.

Det händer att personer som jag inte ens känner kontaktar mig när de finner sig överkörda av bl a sjukvården vilket gett mig en inblick i hur journaler skrivs och hur mötet med läkare kan bli.

Jag har också flera negativa erfarenheter för egen del. Jag har sett journaler med uppgifter om civilstånd, vuxna barns äktenskap och yrken, avvikande utseende, falska andrahandsuppgifter om spritmissbruk och jag har sett journaler som gradvis övergått från att handla om sjukdom till att handla om att patienten eller någon anhörig är besvärlig förutom rena sakfel.

Läkare inom landstingssjukvården är offentliganställda och ska följa för demokratin viktiga regelverk vilket inte alltid sker. Nedanstående är skrivet på förekommen anledning.

Offentlighetsprincipen, en grundbult i vår demokrati, ger patienter rätt att ta del av sina journaler och den ger patienten rätt att ta reda på läkares utbildning och erfarenhet utan invändningar från läkaren. Brev till och från läkare ska diarieföras utan undantag och de ska besvaras så snart som möjligt. Ingen ska behöva vänta över en månad som just nu är fallet för mig. Sekretessprövning görs separat för alla diarieförda handlingar.

Journaler ska vara skrivna på svenska på ett sätt som vem som helst förstår. En journal ska bidra till en god och säker vård och den ska fungera som en informationskälla för patienten. Det ska inte stå Appop utan blindtarmsoperation.

I en journal står Kompenserad. Jag frågade ordföranden i Läkaresällskapets, SLS:s, språkkommitté om detta ord. Han svarade: Regelrätt jargong för korta uttryck, men rätt borde ha varit "kardiellt kompenserad", vilket dock knappast hade ökat begripligheten för dig. … Jag kommer inte på någon bättre "försvenskning" av "kompenserad" än "utan tecken till försvagat hjärta".

En läkare som skrivit till SLS:s språkkommittés frågelåda har dock fått ett helt annat svar: ... ”kardiellt kompenserad”. Kompenserad för vad? ... Svaret lyder: Angående ”kardiellt kompenserad” är detta ett uttryck som behövs, men det bör användas rätt. Det kan inte användas för att beskriva en frisk persons hjärttillstånd, utan beskriver hjärttillståndet hos en patient med hjärtsvikt. (Hjärtsvikten kompenseras ju genom hjärtförstoring och/eller ökad pulsfrekvens.).

Inom SLS:s egen språkkommitté finns således två motsatta uppfattningar om vad kardiellt kompenserad betyder.

Den som för en patientjournal ansvarar för innehållet i journalen, som endast ska innehålla uppgifter nödvändiga för att säkerställa god vård. Sakfel ska enligt lag på patientens begäran rättas.

Språklagen ställer krav på att offentliganställda ska använda ett vårdat språk. I detta ingår, anser jag, att ordval och uttryckssätt ska värna om patientens integritet. Läkarbesök innebär alltid att patientens integritet naggas i kanten. Insmickrande familjära bemötanden ska därför inte, finner jag, förekomma.

Ordval ska, i tal och skrift, vara formella och neutrala utan överdrivet användande av förnamn. I mötet mellan läkare och patient har läkaren ett övertag och det är mycket viktigt att läkarens språkbruk inte blir ett maktmedel.

Läkare sägs arbeta under eget yrkesansvar, något som gäller alla oavsett yrke. Läkare åberopar dock lätt sin legitimation och yrkesansvar som ursäkt för att dölja och utestänga patienter och andra läkare inkl överordnade från att ta del av innehållet i journaler.

Det är hög tid att avmystifiera läkarna, dags att få bort obegripliga journaler. Det är dags för ett paradigmskifte i mötet mellan patient och läkare. Det ska vara ett möte mellan två jämbördiga personer utan inslag av maktmissbruk från någon läkare.

Jag uppmanar alla att vid läkarbesök begära ut kopior på journaler och att kräva att journalerna ska vara begripliga. Be läkaren att utan knot upplysa om sin kompetens, en helt naturlig begäran inom andra yrken. Läkare har ett serviceyrke, dvs att vara läkare innebär att ge service till dem som behöver sjukvård.