Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Betyg leder till ökad stress

Annons

Från och med höstterminen 2012 sätts betyg från årskurs 6. Samtidigt förespråkar vår utbildningsminister betyg redan från årskurs 4 och Moderaterna vill nu ha betyg från årskurs 3. Röster från elever vittnar om att stressymtom och oro blivit högst närvarande för såväl hög- som lågpresterande då undervisningen snuttifierats för att lättare kunna sätta betyg. Vi ställer oss kritiska till vad det egentligen gör med en ung människa att befinna sig i en miljö där man hela tiden blir synad av vuxnas kritiska bedömningar?

Skolan har i grunden ett paradoxalt uppdrag. Att skolan ska kunna praktisera allas lika värde går inte ihop med ett skolsystem där elever delas in i kategorier om bättre och sämre och hur är det till exempel möjligt att sätta betyget F (icke godkänt) när vi ska ha en skola för alla? I dag bidrar skolans upplägg istället till att de elever som redan har ett gott självförtroende får detta stärkt.
Med dagens målrelaterade betyg stressas och pressas våra barn i att ständigt prestera på topp. Elever berättar om känslan av att aldrig få misslyckas då vartenda moment betygssätts. Om man som barn utsätts för upprepade misslyckanden är risken stor att man både tappar fortsatt lust till att lära samt utvecklar en negativ självbild.
Forskning visar att det krävs en nära och varm relation där den vuxne är involverad för att barnet ska kunna ta till sig kunskaper och göra dem till sina. Fokus i skolan måste därför ligga på relationer och hur skolans värdegrund omsätts i praktiken.

Betygsforskning slår i flera fall fast att betyg inte höjer motivationen eller prestationen, utan snarare leder till mer stress hos eleverna. Genom att sätta betyg hamnar läraren i en domarroll, vilket vi anser motverkar ett naturligt förhållande mellan lärare och elev.
Lärarkåren är kompetent att på ett tidigt stadium se vilka barn som behöver extra stöttning. Diskussionen kring förändring i skolan bör snarare fokusera på att anpassa skolmiljön så att även barn och ungdomar med svårigheter och funktionsnedsättningar kan få tillgång till sina styrkor samt att ge lärare mer tid att fokusera på undervisning. Att lösningen skulle vara att ge lärarna ytterligare en administrativ uppgift i form av betygssättning är något vi ställer oss kritiska till.
Dagens skolpolitik speglar en objektifierad människosyn vi starkt ifrågasätter. Barn är olika och utvecklas i olika takt, så måste det få lov att vara. Kan vi kräva att barn i årskurs 3 ska kunna förstå att ett underkänt betyg innebär en lägesrapport som ska synliggöra behov av mer insatser, eller är det mer troligt att barnet tolkar det som ett personligt misslyckande? Denna fråga måste vi vuxna ställa oss. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet avvisar dessutom helt förslaget om betyg från åk 3.

Vi anser att skolans psykosociala miljö självklart påverkar elevens möjligheter att nå målen i skolarbetet. Det är därför en nödvändighet att den pedagogiska miljön utgör en hälsofrämjande miljö. Detta i sig alstrar pedagogisk potential som är långt mer verkande än tidiga betyg. Riskfaktorer måste spåras i skolmiljön istället för att se på de symtom detta för med sig.
Alla människor har ett behov och en vilja av att lära sig saker. Fokus i dagens skola måste flyttas till att även inbegripa andra värden än intellektuell prestationsförmåga, skolan måste få ägna kraft åt personlighetsutveckling och att bygga stödjande miljöer på ett helt annat sätt än vad dagens skola ger utrymme för.

Det måste finnas vuxna som förmedlar förväntningar på eleverna om att lyckas. Eleverna måste börja ses som subjekt, de måste tillåtas vara sina egna personer och få känna sig värdefulla och sedda i detta. Vi anser att dagens skolpolitiska åtgärder vrider klockan tillbaka och är djupt bekymrade över vilka konsekvenser detta kommer att få för våra barn och ungdomar. Elevers och lärares arbetsmiljö måste ges prioritet och erforderliga resurser.

Frida Pedersson,
psykolog, Falun
Frida Rosenström,
psykolog, Falun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel