Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Boende i Sörbo och Aspeboda klagar på buller och lukt

/
  • Christian Olhans, verksamhetschef vid Fågelmyra, på kanten till området som görs i ordning till deponiyta.– Vi kommer att ta emot avfall som ska deponeras från hela Dalarna, säger han. Men Llänsstyrelsens miljötillstånd har överklagats av boende i Sör

Annons

Länsstyrelsens tillstånd för Fågelmyra soptipp kommer att avgöras i Nacka tingsrätt.
Personer boende i Sörbo och Aspeboda norr om anläggningen klagar på lukt och buller.
– Jag vet att åtgärder gjorts men det har tyvärr inte blivit några nämnvärda förbättringar, säger Anders Ottofors i Sörbo Aspeboda.

Länsstyrelsen gav 14 december Fågelmyra tillstånd att enligt miljöbalken fortsätta bedriva avfalls- och återvinningshantering. Ett tillstånd som gäller i tio år eller tills verksamheten förändras. Bakgrunden är en utökad deponiyta och en begäran att få flytta lakvattendammen.
Klagomål på buller och lukt har varit en följetong sedan anläggningen togs i bruk. Ett antal samråd och informationsträffar har, enligt verksamhetschefen Christian Olhans, lett till en rad förbättringar i hanteringen av avfallet.
– Luftningen av kompostmaterial görs idag i stora plastbagar för att undvika att lukt sprids. Systemen är helt slutetl, säger han.

Mindre lagring utomhus

– Vi arbetar ständigt för att minimera luktproblemen. Lagring av material utomhus kommer att minska i och med den nya pannan i Bäckelund tas i drift. Genomströmningen av material blir snabbare. Material som lagras utomhus reagerar med vatten och efter en tid bildas dålig lukt.
Han tror att luktproblemen vid Fågelmyra inom kort kan vara borta. Orsakerna är tre.
• En sluten komposteringen
• Flyttningen av lakvattendammen
• Kortare lagringstider.
– Luftningen av materialet är a och o för att undvika olägenheter med lukt, säger han.
Fågelmyra satsar på att Dalarnas enda anläggning för avfall som deponeras.
– Deponisoporna minskar i takt med att återvinningen ökar och behöver inte lagras på mer än än plats i länet. Materialet innehåller inget organiskt material och luktar inte.
Han betonar att anläggning inte lagrar miljöfarligt avfall.
– Det körs till Skara. Problemet är snarast att miljön belastas genom ökade transporter.

Dålig lukt

Anläggningen ligger precis på gränsen mellan Falun och Borlänge. De som överklagar Länsstyrelsen tillstånd bor i Falu kommu. De anser att Fågelmyra tidvis skött verksamheten dåligt. De skriver att de störs av dålig lukt från anläggningen vid ett flertal tillfällen per månad. Förbättringar har gjorts men långt ifrån i den omfattning som utlovats.
– Tyvärr har problemen med lukt och buller inte försvunnit, säger Anders Ottofors. En sötsliskig melasslukt. När den kommer är det inte angenämnt i trädgården.
– Även bullret från flistuggen hörs hit när vindarna ligger på. Maskinverket körs emellanåt till sju, åtta på kvällarna.
Han tror att Fågelmyra missuppfattat klagomålen gällande bullret.
– Det är inte bergtäkten utan från bullret den mobila enheten som används för att mala sönder soporna som stör. Det är viktigt att visa på problem vid Fågelmyra annars tror alla att det är frid och fröjd.
Borlänge Energi bestrider klagomålen. Juridisk hjälp har anlitas för att föra bolagets talan i Nacka tingsrätt. I inlagan från Borlänge Energi framhålls hur komposteringsanläggningen certifieras och att personal fått utbildning för att öka kompetensen gällande driften och underhållet av komposteringsanläggningen. Vidare att mätningar visar att bullervillkoren för täktverksamhet inte överskrids.

HANS DAHLQVIST

Mer läsning

Annons