Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen kan backa om utökade betesplaner i Torsång

Annons

Det kan löna sig att protestera. Fråga boende på Heimdalsvägen i Torsång bara.
Nu verkar kommunen stoppa planerna på kraftigt utökad betesdrift kring Prästtjärn.

Kommunen ville utöka betesdriften på strandängarna i Torsång genom att stängsla in ytterligare mark närmare villorna längs Heimdalsvägen.
En mer ändamålsenlig skötsel av områdena skulle ge öppnare landskap med vyer mot vattnet.

Negativ inverkan

Bybor tyckte förslaget var dåligt och lämnade in sina synpunkter hos kommunen. Man menar att det utökade betesområdet får negativ inverkan på blomsteräng och skogsparti som gränsar direkt till fastigheterna. Den norra udden med en grillplats besöks av många människor, ofta med barn.
Genom området löper motionsspåret i flera slingor. Inhägnad med el-stängsel och betande kor innebär en total förstöring av områdets nytta och utseende.
- Vi vill inte ha några kor här. Koblajorna förstör ängen och korna skrämmer barn och hundar. Det räcker med de som finns längre ned, säger Harald Skölving.

Röjning upprör

Annat som upprör är kommunens iver att röja och gallra träd på betesmarkerna. Dessa arbeten startade snabbt i den ursprungliga betesfållan för att uppfylla utfärdade EU-krav som anger hur många träd det får finnas per hektar. Om kravet inte uppfylls får kommunen heller inte något bidrag från EU.
- Nu har man i den tilltänkta betesfållan markerat ett åttiotal träd för fällning. Bara några få är av dålig kvalitet, huvuddelen är friska, vackra björkar, tallar och granar. Om dessa träd fälls förstörs den vackra miljön fullständigt, säger Skölving.

Lugnande besked

Sören Nyström på kontoret för hållbar samhällsbyggnad ger något lugnande besked.
- Vi kommer inte att göra en så stor utökning som vi först ville. Ströstigarna ska hållas öppna och åkermarken, som byborna kallar för blomsteräng, omfattas inte.
Nyström säger att betandet omfattar tre månader per år.
- 5-6 personer har varit ganska negativa, andra har varit resonabla och haft vettiga synpunkter. Men de flesta har varit positiva till våra planer, säger han.
- Men med tanke på vissa personers protester kan det här vara en rimlig lösning.
För Skölving räcker inte det. Han har kontaktat kommunalrådet Nils Persson som lovat att trädfällningen ska stoppas.
- Området är dessutom förklarat vara av riksintresse för både kultur och natur. Bakom detta står tjänstemän som är ansvariga för natur och miljö. Vårt förtroende för kommunen börjar svikta, säger Skölving.

KENNETH ISELI
0243-920 25
kenneth.iseli@daladem.seAnnons