Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”Bygg gärna men skydda miljön”

Miljönämnden godkänner detaljplan och översiktsplan för byggande av bostäder norr om Herrhagsvägen. Men på villkor att natur- och rekreationsområdena intill skyddas.
Området består i dag av ett skogsområde norr om Slätta, åt Grycksbohållet.

I ett mindre perspektiv handlar det främst om tänkta villatomter inom en begränsad yta. I ett större perspektiv sträcker sig detaljplaneområdet norrut, med bebyggelse, som i så fall skulle knyta ihop Slätta med Björklunden.

Men miljönämnden har som sagt satt upp villkor. Om bebyggelsen ska genomföras ska i gengäld hela det kommunägda området västerut, Lövberget, med omnejd fram till Stångtjärnen, sparas som natur- och rekreationsområde.

Dessutom vill miljönämnden ha en grön korridor genom den planerade bebyggelsen, för att Lövbergets skog, i möjligaste mån, ska hänga samman med Lugnets grönområden. Denna korridor måste vara så bred att den uppfattas som ett grönstråk med samma karaktär som omgivande naturmark.
Miljönämndens hållning bygger på att man vill lyfta fram naturperspektivet, eller grönstrukturen, mer generellt i planeringen av Faluns bebyggelse.
– Grönstrukturplaneringen har inte avvägts mot andra intressen. Den har en för svag ställning idag, säger Richard Holmqvist, miljönämndens ordförande.

I det planerade området intill Slätta finns mycket våtmarker som anses skyddsvärda. Nämnden vill att våtmarken bevaras och inte dräneras på yt- eller grundvatten. För att säkerställa det behöver en dag- och grundvattenutredning tas fram innan planläggningen för bostäder kan ske.

En sådan utredning skulle handla om mer än att skydda naturvärden. Bostäder på eller intill våtmarker är nämligen inte lämpligt. Om avståndet till de planerade tomterna är för kort måste antalet tomter eller den exploaterbara arealen minskas.
– Folk ska inte behöva bo i fuktskadade bostäder, säger Falu kommuns miljöchef Kristina Harsbo.

Att folk i allmänhet gärna vill ha bostad med närliggande grönområde är både Richard Holmqvist och Kristina Harsbo övertygade om. Men för att grönstrukturplaneringen ska få ett ordentligt genomslag behöver det generella tänket övergå från spridd jakt på små områden för villatomter till ett större helhetsperspektiv. Det finns ett stort behov att av en fördjupad översiktsplan för hela Falu tätort.
– Vi måste tänka igenom på vad vi ska bygga och var vi ska bygga. Det har inte gjorts sedan 90-talet, säger Kristina Harsbo.

John Leander
john.leander@daladem.se