Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dags att avveckla rökningen

Annons


De medger att de är medvetna om de problem det medför, som att vana rökare så småningom tvingas upphöra med sin rökning när rökning av tobak blir olagligt. Att det är ett ingrepp i den personliga integriteten är artikelns författare medvetna om.

Men flera andra förbud i samhället är också inskränkningar i den personliga friheten och ändå finns de, exempelvis förbud mot narkotika i olika former, från cannabis till heroin.
Förbud av olika slag finns även på många områden, som att inneha vapen utan licens. Och lagkrav på bilbälte vid bilkörning eller kravet på nykterhet vid framförande av fordon är accepterade inskränkningar i den personliga integriteten.
I artikeln lyfts det fram att 80 procent av lungcancerfallen beror på rökning av nikotin. I Sverige dör årligen 3 500 av lungcancer av alla de 90 000 som dör. Minst 3 000 dödsfall per år beror på rökning, eller 3,3 procent av alla dödsfall. Till det kommer ytterligare ett antal sjukdomar, också med dödlig utgång som beror på rökning, som hjärt- och kärlsjukdomar.

Antalet dödsfall per år till följd av rökning är mer än åtta gånger fler än dödsfallen i trafiken.
Rökningen orsakar alltså lidande, och kostnader, för både individer och samhället. Det gäller att minska lidandet och kostnaderna. Bäst effekt åstadkoms om unga hindras från att börja röka, genom att göra tillgängligheten till cigaretter svårare.
Artikelns författare är inte emot bruk av nikotin i form av snusning eller nikotintuggummin även om de är negativa till det också, utan riktar in sig på rökningen. Detta eftersom den och dess partiklar har visat sig ha bevisad skadlig effekt.
Utvecklingen vad gäller rökning har varit positiv i meningen att rökarna minskat. Andelen män i Sverige som röker har minskat från över 50 procent i slutet av 50-talet till 15 procent nu. Minskningen bland kvinnor har inte varit lika stor, utan tvärt om stagnerat de senaste 20 åren.
Naturligtvis finns många andra allvarliga problem i samhället än rökning. Men rökningen är ändå ett av problemen. Och det kostar skattepengar i nivån miljardbelopp kronor årligen främst i sjukvården, förutom personers lidande.

Jag har tidigare, i samband med trafikolyckorna och den nollvision som staten via myndigheter ställt upp för dem, påpekat att exempelvis självmorden skördar flera gånger fler dödsfall per år. Och många av dem beror på psykiska åkommor, exempelvis depression, varav många är behandlingsbara. En ökad satsning på psykiatrin skulle därmed kunna åstadkomma mycket för att minska antalet dödade i självmord per år.

Motsättningar ska inte ställas upp mellan dödade i trafiken, dödade till följd av psykiska sjukdomar och dödade till följd av sådant som rökning. Även om det känns ovant så borde en väg som leder till förbud mot rökning om drygt ett årtionde beträdas.
Synen på beteenden ändras. I mitten av 60-talet var det fri fart på många vägar varav flera hade sämre standard än många av de vägar som man får köra högst 80 eller 90 kilometer i timmen på i dag. Och då var fordonen sämre gällande krocksäkerhet än i dag.
Nya Zeeland är på väg att införa förbud mot rökning 2025 och Finland 2040. Kan de länderna göra det borde även Sverige kunna det.

Robert Sundberg
roberg.sundberg@daladem.se