Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Men det finns saker som kan förbättras

/

Annons

Avestas äldreomsorg placerar sig högt i jämförelse med Sveriges kommuner. Både när det gäller kostnadseffektivitet och kvalitetsmässigt ligger Avesta långt framme.
- Vi har en oerhört lojal och kompetent personal, säger vård- och omsorgschef Ulla Irving.
Men det finns också saker som kan förbättras.
- Informationen till de äldre, säger omsorgsstyrelsens ordförande Lars Isacsson, s.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har gjort en öppen jämförelse mellan Sveriges samtliga 290 kommuner när det gäller äldreomsorgen 2008.
21 kvalitetsindikatorer har använts och kommunerna har utifrån detta rangordnats.
Omsorgsstyrelsens ordförande, Lars Isacsson, s, gläder sig åt att Avesta hamnar högt på flertalet av punkterna.
- När det gäller hur kostnadseffektiv verksamheten är kommer vi på 21:a plats, vi är 12,8 procent billigare än genomsnittskommunen.

Väntetiden

Han framhåller även att Avesta har rankats högt när det gäller brukarnas valfrihet och självbestämmande. Här intar Avesta plats 39. Just detta att Avesta hamnar högt på dessa både punkter visar, enligt Lars Isacsson, på att äldreomsorgen i Avesta är bra.
Men också när det gäller väntetiden till särskilt boende står sig Avesta gott i jämförelse. 46 dagar är väntetiden i Avesta, 57 dagar i genomsnittskommunen, det gör att Avesta hamnat på plats 37.

Plus och minus

En del där man fått både plus och minus är den utbildning personalen har. Avesta intar en föga hedrande plats 240 när SKL har kikat på hur stor del av personalen inom vård- och omsorgsförvaltningen som har utbildning på gymnasienivå. 62 procent av personalen har det, medan genomsnittskommunen har 76 procent.

Internutbildningar

Ulla Irving, vård- och omsorgschef, säger att man satsat mycket på internutbildningar vilket inte framkommer av denna jämförelse.
Bättre ser det dock ut när SKL har tittat på andelen personal med eftergymnasial utbildning, här ligger Avesta på en 59:e plats.
Ulla Irving säger sig vara oerhört positiv till dessa mätningar, att det är en bra indikator på vad man är bra på men också på vad som kan förbättras.
En sådan sak är informationen till äldre. Leif Eriksson, v, säger att det är just något som efterlyses från många av de äldre som han möter. Och Lars Isacsson säger att den satsning som ska göras på ett seniorcenter kommer att innebära ett jättelyft för möjligheten att ge en bättre information.

Personalen

Förklaringen som samtliga tre ger till det höga betyg Avesta får finns i den personal man har. En personal som beskrivs som både lojal och oerhört kompetent.
- Den understryker att vi har en bra personal, säger Leif Eriksson.
- Det finns ett oerhört fokus på brukarperspektivet, tillägger Ulla Irving.
Hon poängterar även att man strävar efter en verksamhet som är bra för kommuninnevånarna.

Mer läsning

Annons