Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu vill de undersöka vilka områden som är lämpliga i Avesta

/
  • Anna Kuylenstierna, miljö och byggchef, Erika Flygare, plan- och bygglovsarkitekt, går nu fram ett förslag om att göra en vindbruksplanering för Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner.FOTO: MIKAEL ERIKSSON

Annons

Vilka områden inom Avesta kommun är lämpliga för en framtida etablering av vindkraftverk och hur kan ett vindkraftverk byggas så att det passar in i befintliga kultur- och naturmiljöer? Det ska den vindbruksplanering som Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning vill göra ge svar på.
Om kommunstyrelsen ger klartecken kommer man att gå vidare och söka bidrag hos Boverket för planeringen.

I dagsläget finns ingen vindkraft inom Avesta kommun. Dock finns det goda förutsättningar för vindkraftverk, och inom kommungränsen finns även två utpekade riksintresseområden, ett vid gränsen mot Sandviken och ett väster om Horndal mot Garpenberg.
Erika Flygare, plan- och bygglovsarkitekt, säger att för att klassas som ett riksintresseområde krävs bland annat vindhastigheter på minst 6,5 meter per sekund.
Men det finns även fler stora områden där vindförhållandena bedöms som goda, där det blåser minst 6 meter per sekund.

Förfrågningar

Exploatörer har börjat ta kontakt med kommunen med förfrågningar om mark för att bygga vindkraftverk. Och från Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning säger man att det sannolikt kommer att komma in bygglovsansökningar för vindkraftverk så småningom.
Därför vill man redan nu kunna göra en del av de arbeten som hör ett bygglov till. Och från förvaltningen går man därför fram till kommunstyrelserna i Avesta, Norberg och Fagersta med ett förslag om att göra en gemensam vindbruksplanering. Den totala kostnaden för planeringen har beräknats till lite drygt 900 000 kronor. Men tanken är att de tre kommunerna gemensamt hos Boverket ska ansöka om ett planeringsstöd på 75 procent av kostnaden. Resterande del av kostnaderna kommer kommunerna själva att svara för.

Tillvarata intressen

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef, säger att när något nytt som ett vindkraftverk ska byggas finns det andra intressen som man måste ta hänsyn till. Planeringen ska visa på vilka områden där det blir tänkbart att bygga vindkraftverk. Vidare finns en del frågor som den ska ge svar på. Det handlar bland annat om den estetiska biten, om landskapsbilden eller natur- och kulturmiljövärden kan vara ett hinder för vindbruk, men också den påverkan som ett vindkraftverk kan medföra i form av buller och skuggbildningar.

Planeras nästa år

Planeringen ska göras under 2009 och tanken är att den ska vinna laga kraft under första delen av 2010. Den ska ut på samråd till berörda, och sedan ställas ut innan ett politiskt beslut kan fattas om den.
Men Anna Kuylenstierna säger att om någon innan dess ansöker om bygglov för att uppföra ett vindkraftverk kommer man att få behandla det som en vanlig ansökan. Man kommer inte att kunna vänta in planeringen.
MIKAEL ERIKSSON
023-476 93 / 070-226 79 05
mikael.eriksson@daladem.se

Mer läsning

Annons