Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uttalad profilämnen försvann och åldersblandade klasser infördes

/
  • Forum ska bli kulturforum. Även om profilen kultur tas bort från skolan och elevens valtimmarna, så ska kultur genomsyra skolans många ämnen hävdar rektor Börje Forslund.Foto: Kerstin Eriksson
  • Många förändringar har skett på Johan Olovskolan i Horndal i höst. Mellanstdieklasser har fått nya indelningar och på högstadiet har Elevensval timmarna har försvunnit från schemat.I gengäld har kärnämnen utökats med motsvarande tid för att ge möjlighet t

Annons

Hösten i Johan Olov-skolan i Horndal har varit fylld av förändringar.
För eleverna i låg- och mellanstadiet väntade vid skolstarten nya, åldersindelade klasser.
På högstadiet försvann både kiosk och så kallade profilämnen.
- Det är inte vårt uppdrag. Det står ingenstans att vi är skyldiga att hålla en profil på skolan. Elevens val som det oftast handlat om ska vara en fördjupning i något av de befintliga ämnena, men det kan vi ju fortfarande erbjuda eleverna!

Det säger rektor Börje Forslund som genomfört många förändringar på Johan Olovskolan sedan han tillträdde.
De specialämnen som högstadieeleverna tidigare ägnat någon timme i veckan åt; som exempelvis fotboll, handboll eller som för just Johan Olov-skolan Jägarexamen, har alltså tagits bort.
- Det har fungerat för vissa elever men inte för andra. Att få sin profiltid utanför skolan, på egen hand, som en del elever fick, tyckte jag inte var rätt.
Avsaknaden av uttalad profil på skolan (som många andra skolor ser som viktiga) anser han inte vara något bekymmer vad gäller marknadsföring för att fortsättningsvis locka eleverna till skolan.
- Det fostrande uppdraget bör motivera. Sedan ska kultur fortfarande genomsyra arbetet på skolan. Och niondeklassarna ska även fortsättningsvis göra sin kabaret. Den 37 år gamla traditionen ändrar vi inte på.

Revidrad skolplan

Följden av att elevens val försvunnit har blivit mer tid till de traditionella ämnena.
- Jag upptäckte också att skolan inte sett över timplanen i Horndal sedan 1995. Jag har reviderat den och enligt den timplan vi nu har, får faktiskt eleverna 66 minuter mer än de egentligen ska ha om man slår ut det på grundskolan.
Men det visar sig ju att exempelvis vissa fransk-elever får färre undervisningstimmar jämfört med de som läser spanska?
- Då är det mer en schemateknisk sak. Då får de eleverna mer tid nästa termin och tvärtom. När det gäller språk är det också så att väldigt få elever läser franska och tyska. Men jag vill ändå inte ta bort möjligheten att erbjuda de språken om vi ska vara en högstadieskola värd namnet.
Börje Forslund betonar å andra sidan att skolan faktiskt lagt ut mer idrott på schemat än vad de är skyldiga till.
r Men om nu skolan och alla ämnen ändå ska genomsyras av kultur och det inte blir tydligt på schemat, hur framgår då kulturprofilen du pratar om?
- Jag vill vara med om att utveckla och öka möjligheterna för ungdomar att till exempel ägna sig åt musik och teater. Och där är saker på gång. Bland annat i form av nytt ljud och ljus till Forums scen.

Efterklok

r Hur går det då med exempelvis de nya åldersintegrerade mellanstadieklasserna?
- Vi har haft inkörningsbekymmer. Så här har man ju inte jobbat förut. Därför har vi nu tagit Kerstin Lindberg, rektor från Fors, till hjälp. Hon har lång erfarenhet av det här arbetssättet.
r Var då inte lärarna förberedda för det här nya sättet att jobba?
- Ska man vara efterklok skulle man kanske ha förberett mer och bättre. Men det hanns inte med. Här gällde det att utveckla organisationen.
KERSTIN ERIKSSON

Mer läsning

Annons