Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftig resultatförbättring under 3:e kvartalet men risk att volymerna minskar

Annons

SSAB gjorde en vinst på 1 943 miljoner kronor efter skatt för tredje kvartalet.
Det är en resultatförbättring med 202 procent jämfört med tredje kvartalet 2007 och motsvarar en vinst per aktie på 5, 91 kronor.
– Trots att tredje kvartalet normalt är ett svagt kvartal fortsatte SSAB att visa en mycket god tillväxt. Verksamheten i USA bidrog i hög grad till den positiva utvecklingen, säger Olof Faxander, VD och koncernchef.

Efterfrågan på SSAB:s nischprodukter är fortsatt god trots den globala finansiella krisen. Marknaden för kylda stål har gynnats av en fortsatt stark trend mot lättare och mer höghållfast stål. SSAB:s leveranser av kylda stål ökade med 8 procent under kvartalet jämfört med tredje kvartalet i fjol.
Leveranserna av avancerade höghållfast stål ökade med 14 procent under perioden jämfört med i fjol. Ökningen var främst hänförlig till segmentet tunga transporter. En viss avmattning kan skönjas inom byggrelaterade segmentet under kvartalet.
Den internationella stålmarknaden har fortsatt att utvecklas väl under tredje kvartalet även om tillväxttakten i efterfrågan är något lägre än under det första halvåret.
– Satsningen på nischprodukter gör SSAB mindre känsliga för negativa konjunktursvängningar. Även om tillväxten i stålkonsumtionen som helhet avtar så kvarstår drivkrafterna att ersätta enklare stål mot mer avancerade höghållfast stål, säger Olof Faxander.
Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 29 procent och uppgick till 13 399 miljoner kronor varav divisionen Nordamerika svarade för 4 244 kronor.
Under nio månader har försäljningen ökat med imponerande 46 procent till 41 266 kronor. Resultatet efter skatt uppgår till 5 675 miljoner kronor vilket är en förbättring med 61 procent och motsvarar en vinst per aktie på 17, 23 kronor (11, 97) kronor.
Olof Faxander bedömer att fortsättningen av året präglas av en avmattning i volymerna. Prisfall på standardstål men en stabilare prisnivå på nischprodukter.
– Den finansiella orons effekter på stålmarknaden är så svårbedömd att internationella branschorgan avstår från att göra en prognos för stålmarknadens utveckling under nästa år, säger Olof Faxander.

HANS DAHLQVIST

Mer läsning

Annons