Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsägare i Dalsjö vill inte se exploatering av åkermark i Islingby

Annons

Ett antal skogsägare möjliggör nu för kommunen att placera det tänkta industriområdet i Islingby längre österut, vid Ornäs i stället. Detta sedan ägarna på en direkt förfrågan kunnat tänka sig att sälja.
- Enligt vad vi förstår har stadsbyggnadskontoret, trots vår uppmaning, aldrig varit i kontakt med dessa skogsägare, uppger de boende i Islingby, Barberget och Barkargärdet som redan tidigare föreslagit området.

Som informationen i faktarutan intill redogör för, pågår sedan länge kampen mellan boende och kommunens planer. Beslut om detaljplanen är tänkt att tas i kommunfullmäktige i slutet av denna månad. Nu kommer de boende, i en reservation till kommunen, med ett motförslag. Ragnar Pettersson har på eget bevåg knackat dörr och frågat de sex skogsägarna om de är villiga att sälja skogsmarken intill riksvägen mellan nya Ornäsbron och avfarten till Hönsarvet.
- De flesta är positiva. Någon har också uttryckt sig vilja bidra till att exploatering vid Aga-gasområdet undviks. Enligt lag är kommunen skyldig att i första hand bebygga skogsmark framför åkermark, om möjlighet finns, säger Pettersson.

Bör överväga

Enligt Knut Wass bör kommunen överväga förslaget.
- Tas beslutet vid nästa fullmäktige överklagar vi till länsstyrelsen och om nödvändigt ännu högre.
Ordförande i kommunens näringslivs- och planutskott, Peter Hultqvist, vill inte kommentera de nya uppgifterna.
- Planärendet är långt drivet och det går inte att kommentera markdiskussioner vi inte hunnit ta ställning till. Markaffärer måste bedömas för sig med prisbilder och annat. Det här utspelet, som kommunen inte varit delaktigt i alls, kan jag inte kommentera och föra ett resonemang om via media. Vad jag däremot kan säga är att planen inte på något vis bryter mot några bestämmelser eller lag. Vi har gjort anpassningar för att tillmötesgå de boende, säger Hultqvist.

Har agerat tidigare

Det är inte första gången stridbara bybor i Barkargärdet agerar med kraft för att få till en ändring av planförslag i området. Redan för drygt 30 år sedan motsatte de sig planer på ett nytt bostadsområde vid Barkargärdet.

Protestlista

Byborna ville då bland annat ha kvar sina rekreations- och strövområden och lämnade till kommunen in en protestlista med 308 underskrifter. Det motsvarade ungefär 95 procent av befolkningen över 18 år. Att planerna då - året var 1975 - avskrevs berodde kanske mer på en vikande konjunktur för SSAB och därmed minskad efterfrågan på boende. Men i Barkargärdet fick de ändå som de ville.

KENNETH ISELI
0243-920 25
kenneth.iseli@daladem.seMer läsning

Annons